Stressografi: SE & Bemästra Stress med Biofeedback

Flera bilder arbete-jogg

Ovan bilder är från c 1997 men texten nedan är uppdaterad 2022-09-09, alltså inte första gången vi initierar detta koncept – nu i mera ”gör det själv i egna organisationen”!

Med StressoGrafi avser vi att genom en kort test av dynamiska centrala stressfysiologiska system av olika betingelser, t.ex. hur man reagerar inför olika stressbetingelser, där vi försöker efterlikna verkligheten så väl som möjligt utifrån testpersonens egna subjektiva bedömningar och utifrån dessa testar vi sedan hur testpersonen själv med olika strategier (ev. vad man redan har för strategier för hantering av stress liksom också av oss föreslagna nya samtidigt som vi mäter i laboratoriet resultatet. Detta ger underlag för förslag till egen åtgärder i (a) förebyggande syfte och/eller (b) kliniskt egenvårdande vid behov!

Tyvärr är integrerad psykofysiologisk beteendemedicinska metoder inte väl kända i Sverige (ett specialist område där vi varit tämligen ensamma om i Sverige – fortfarande – men väl kolleger i bl.a. USA, se t.ex. www.aapb.org) ) och i en fotnot kommer referenser för alla som är intresserade av veta mer, inklusive hälso- och sjukvårdspersonal där igen utbildning (vad jag vet) finns – än!

För att se vilka laboratorieparametrar vi använder se Mer om biofeedback | Stressmedicin För mer info om vårt paradigm/kunskapsplattform se Our scientific approach | Välkommen till Institutionen för psykofysiologisk beteendemedicin, IPBM

Förslag till organisationer och företag
Med få workshops kan medarbetare inom organisationer och företag lära sig att genomföra StressoGrafi inom egna verksamheten. analyser av data är komplext som få kan i dagsläget men vi avser utvecklat en AI-interaktivt databas system (har planerat detta sedan 1990-talet men vi har ej  lyckats få FoU finansiering för (men inte heller haft tillräcklig tid att göra en ingående ansöka om stöd) att genomföra det = alltså automatiskt tolkning med av data med åtgärdsförslag! Det betyder att de som är intresserade nu behöver också ha möjligheter att söka FoU medel tillsammans med oss, möjliggörande att ni kan i egen regi genomföra StressoGrafi – ett led i att föärebygga och åtgärda biopsykosocial stress i er arbetsmiljö

Mer text kommer

 

Kort sammanfattning

VAD:

Mätning och analys av din stressprofil, stresskänslighet men också din kapacitet att påverka de dysfunktioner vi finner i initiala testet och, vid behov, råd hur  du kan öka dina möjligheter att bemästra stress

——–

VARFÖR:

(a) för att få analys och förklaring genom en biologisk ”stressprövning”,
(b) för att se hur du själv kan påverka kritiska system,
(c) för att få åtgärds/träningsförslag vid behov och
(d) för att utveckla mer effektivt prestation och hälsa hand i hand
——–

HUR:

Genom att koppla upp dig till vår mätutrustning mäter vi hur sju olika parametrar påverkar dig under olika betingelser. Utifrån detta kan vi uttala oss om bl.a. din reaktivitet, återhämtning och stresstålighet.

——–

BAKGRUND: Våra mätningar har sitt ursprung inom tillämpad psykofysiologi och biofeedback samt stressmedicin som bygger på professor Bo von Schéele´s avhandling 1986 och kliniska arbeten. Vi gör psykofysiologiska, dynamiska (oblodiga) laboratoriemätningar av olika betingelser, bl.a. hur stressorer påverkar dig (reaktivitet) och hur du kan återhämta dig aktivt samt en speciell analys av ditt autonoma nervsystem som är kritiskt för stresstålighet

——–

PRIS: Enligt överenskommelse efter vi fått några svar på några relaterade frågor.

Mer info – info@stressmedicin.se