Stressmedicin för alla – av oss alla; vad betyder det?

Först mycket kort vad biopsykosocial stressmedicin ”står för” i sin kliniska utformning

Utredning/tester:
Psykofysiologisk stressprofilanalys, olika kapacitetsanalyser. Huvudfokus är att observera och identifiera dynamiska beteenden hos autonoma nervsystemet, kardiovaskulära system och delar av cell metabolismen.

Formulär: Stressmedicins frågeformulär där även bl.a. livsstilsbeteenden redovisas. Ibland vid behov Nijmegen Hyperventilation (t.ex. om hypocapne behöver även kompletteras med frågeformulär, (https://en.wikipedia.org/wiki/Hypocapnia) Symtom Lista (NHSL), m.m.

Vid stressrelaterade besvär bör ofta bland annat (a) respiratorisk sinusarytmi, RSA, och dess mönster analyseras för att undersöka autonoma nervsystemets oscillatoriska funktioner, en gemensam nämnare för stressrelaterade sjukdomar och problem, (b) hudtemperaturs dynamiska beteende som är en grov, men reliabel lättförstådd markör av sympatiska nervsystemets beteende (stressgasen kallar vi den), (c) utandningskoldioxiden,  etCO2, för dynamiska cellmetabola funktioner, (vid behov icke-dynamiskt analys av blodgaser kapillärt), och ev. elektrolyt- och blodstatus förutom traditionella, t.ex. hjärt- lung- och sköldkörtelns funktion men också andra parameters (se mer fliken ”psykofysiologi”) beteenden, inte minst blodtryckets dynamiska beteende processer över olika betingelser!

Behandling
Med behandling (aktuellt när väl traditionellt medicinska orsaker rimligen eliminerats) förläggs huvudfokus på “patienten som aktiv, utbildad kompetens resurs i sin egenrehabilitering” (von Scheele, 1997, manuskript under uppdatering, som bygger på von Schéeles avhandling 1986), genom grupputbildning där man lär och praktiserar (skräddarsyr) under (stressmedicinsk utbildad) handledning biopsykosociala verktyg (se fliken ”biofeedback” och rubriken Biopsykosocial stressmedicinsk verktygslådan). Ett medicinskt specialområde som ligger till grund för stressmedicin är klinisk psykofysiologi, www.ipbm.se som tyvärr inte finns som formell klinisk psykofysiologisk utbildning i Sverige ännu.

Utvärderingar
Sker företrädesvis med IBED – Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation där klinisk speciellt integrerad klinisk psykofysiologi utgör fundament. IBED är i princip för psykofysiologi anpassad ”single case design”. Övriga traditionella utvärderingar och normativa studier när förutsättningar inklusive ekonomi för detta föreligger.

Litet mera kort men centralt ….. 
(Biopsykosocial) stress påverkar och påverkas i stort sett alltid autonoma nervsystemet (ANS) som fungerar som en ”gemensam nämnare”.

 • Livsstils- och stressrelaterade sjukdomar och mentala problem påverkar och påverkas sannolikt alltid av dynamiska dysfunktionella beteenden i ANS.
 • Med integrerad psykofysiologisk teknologi och metodologi (se http://stressmedicin.se/information/ och underflikar), bl.a. integrerad Biofeedback kan man som patient även själv (via kort utbildning) se (och förstå) dynamiska dysfunktionella beteenden i autonoma nervsystemet, ANS och hur man kan påverka dessa, alltså;
  • SE (och förstå) hur ANS beter sig genom screening och vid behov kan man
  • SE (och förstå) hur man påverkar ANS genom att – lära sig och genom egenträning – använda stressmedicinsk verkslåda samt också
  • SE (och förstå) resultatet av sina egeninsatser
 • När man väl lärt sig biofeedback och skräddarsytt sin användning där mätinstrument är ”kompass”, kan man sedan använda sina egna kroppsliga (biologiska) reaktioner som ”avläsningsinstrument” – såeciellt när man lär sig fingertemperatur användning vid biofeedback – förklaras mer under fliken ”biofeedback”

Alltså – mycket komprimerat
– Sannolikt all form av stress involverar ANS direkt eller indirekt
– Stressrelaterade sjukdomar och problem påverkas och påverkar alltid ANS
– Med biofeedback kan vi SE ANS (tillfredsställande väl kliniskt) i mätdata (vid screening, vid intervention och utvärdering men också vid realtids biofeedback träning)
– Integrerad Biofeedback (finns flera olika typer/metoder/modaliteter) som knappast ännu är välkänt/använd inom traditionell medicin/klinisk psykologi/psykiatri i Sverige utom av oss som arbetat med det under c 30 år, några ytterst få!

Under fliken ”stress! beskrivs mer i detalj vår användning av begreppet stress m.m.
Här ovan bara en mycket kort beskrivning av ett av flera (se mer info under andra flikar och också t.ex, www.healthcreators.com och www.mindbiofeedback) viktiga stressmedicinska verktyg för just vad vi själva kan göra – med mycket kort utbildning eller läsa själv så man förstår vilken nytta man själv har av detta. Men om man sedan inte genomför egeninsatserna som utbildningen beskriver så sker ingen förändring – där principen är ”många små steg leder till stora framsteg”.

Vi planerar framöver (se också http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2018/)
att för psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor m.fl yrkesgrupper starta internetbaserade grupper (6-10 deltagare) där utbildning 2 + 2 +2 + 2 + 2 timmar sker dels (a) via internetbaserade presentationer var och en använder när det passar, och dels (b) via Skype där man innan genomfört ”a” och gjort uppgifterna inklusive läser in sig på texter som man laddar ner från hemsidan (kod för inloggning krävs). (c) examinationer och certifiering erbjuds (mer info fås via mail till info@stressmedicin.se)

Syfte:

 • Att studera och praktiskt använda biofeedback som komplement i klinikerns egen ”tills nu verktygslåda”. Alltså klinik inriktning
 • Att för patienter starta internet utbildningar med fokus på egeninsatser med målet att på egen hand öka sin kapacitet att aktivt och efterhand (automatiskt) passivt slappna av och hantera biopsykosocial stress med ökad effektivitet.
 • Att för privatpersoner starta internetbaserade grupper i förebyggande syfte

I princip för att internet grupp utbildningar (6-10 deltagare) bygger utbildningen på egenaktiviteter via internetkommunikationer via material man jobbar med närdet passar var och en och delvis via Skype där man alltså innan Skype gruppmöten jobbar själv och läser in sig på texter och intalade presentationer som man laddar ner från hemsidan (kod för inloggning krävs).

Intresserad? Maila till info@stressmedicin.se