Patienten som utbildad, aktiv resurs och ….

Utgångspunkten för kliniska manualen ”patienten som utbildad, … ” är min doktorsavhandling (von Scheele, B.H:C. Assessment of a Multifaceted Treatment of Negative stress: A Cognitive and Cardiovascular Approach. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensiv Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 4. 1986) där studiecirkeln vara ”behandling” men här i termer av folkbildningsbaserad och psykofysiologisk stress medicinsk plattform, vilket var ganska provocerande på den tiden (och tyvärr fortfarande är min erfarenhet – vilket kanske först nu, 2022, vi bör se en ljusning i samverkan mellan folkbildning och hälso- och sjukvård).

Eftersom jag jobbat som folkhögskollärare (Bollnäs Folkhögskola, c 1967-1991) innan jag disputerade 1986 och sedan ”blev” professor MEN hela tiden har jag haft och har (!) ”folkbildningstänket” som pedagogisk plattform och vetenskapligt/kliniskt paradigm psykofysiologisk beteende/stress medicin (se t.ex. www.ipbm.se (som nu helt görs om för den nygamla satsning (igen) vi gör – för mer vetenskaplig översikt see t.ex. Biopsychosocial Medicine | Lifestyle medicine for all – by all. Patients as educated competent resources in their own rehabilitation .

MIn kliniska erfarenhet genom åren är att just vårt vetenskaps paradigm underlättar avsevärt just att integrera folkbildning och hälso- och sjukvård – där våra patient fokus omfattar en del av hjärtkärl problematiken, men även psykologiska/psykiatriska dysfunktioner liksom även ”gränsöverskridande, t.ex. tortyroffer.

För den som inte känner till ovan (de flesta tills nu) kan ovan ses som omöjlig, vilket jag förstår. Om jag inte haft min speciella vetenskapliga, kliniska och personliga resa skulle jag inte heller förstå det.

Nedan kommer jag att beskriva hur jag, efter mer än 30 års erfarenhet, ser på hur en win-win process kan utvecklas genom att integrera folkbildning och den form av integrering mellan medicin och psykologi som vårt vetenskaps paradigm representerar – psykofysiologisk beteende/stress medicin!

OBS att nedan skall kraftigt uppdateras – nedan är skriven efter en lång svår sjukdoms period jag nu verkar ”gradvis lämna” och mer och mer återgå till det arbete som ligger framför mig (passerat 80 år ingen ålder i och för mig)!

OBS också att mer ingående beskrivning på HELLA, not just to be considered in Medicine? | Cultural Medicine nedan skall också också bli mer omfattande … + en PDF-manual

Eftersom vårt kliniska psykofysiologiska stressmedicinska arbetssätt inte är vanligt och allmänt känt i Sverige så beskriver jag mycket kort ett par av ”ovanligheterna”!

  1. Patienten som utbildad (av kompetenta inom vårt område) aktiv, (rimligen utifrån förutsättningarna) kompetent resurs i sin egen rehab har varit en av våra grundbultar i vår kliniska verksamhet. Utbildningsmaterialet utgår ifrån, och är sedan en vidareutveckling av min doktorsavhandling 1986 – vars manual visas på länken http://stressmedicin.se/om-oss/vad-argor-stressmedicin/

 

Den bygger på, (a) dels George Kelly banbrytande arbete i USA under 1930-50 talet där bl.a. ”man as a scientist” modellen utgör ett avgörande paradigm (se t.ex. http://stressmedcenter.com/vetenskap/about-geroge-kellys-personal-construct-theory) men också
(b) min egen personliga bakgrund (se t.ex. längst ner på länken http://stressmedcenter.com/om-oss) men också (c)  min egen bakgrund som folkhögskollärare och folkbildare där min avhandlings manual byggde på studiecirkels utbildningsmetod, coachad egen träning/aktiviteter enligt manualen – se http://stressmedicin.se/om-oss/vad-argor-stressmedicin/

  1. Biopsykosocialt system integrerat paradigm (se t.ex. www.biopsychosocialmedicine.com) där integrerad psykofysiologisk beteendemedicin (se t.ex. www.ipbm.se) utgör plattform!

Dessa två fokus skapar enligt våra erfarenheter ökad tillit/förtroende och motivation baserad på förvärvad egenkunskap att verkligen genomföra alla de omfattande egenvårdsaktiviteter som vi anser avgörande för rehabilitering av de flesta, om ej alla, stressrelaterade sjukdomar och mentala problem!

Eftersom ingen formell utbildning existerar (som vi känner till!) så erbjuder vi workshops – se bl.a. http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/ men även underflikar nedan

Uppdaterad 2019-09-24 – BvS