Förebyggande hälsografi

Genom en mer ingående stress psykofysiologisk utredning kan vi observera, identifiera och föreslå åtgärder när vi ser tidiga – eller kanske inte helt tidiga – tecken på stressrelaterade hälsorisker. Vi mäter, tolkar och informerar om speciellt viktiga parametrar – autonoma nervsystemet, hjärt-kärlsystem och del av cellmetabolismen. Tyvärr så ”tiger” även initialt ohälsa, d.v.s. inga eller måttliga symptom som man inte beaktar. ”Det löser sig nog, bara något tillfälligt …”

Vi skräddarsyr denna utredning efter behov och sedan kan tilläggstjänster övervägas vi behov.  Min erfarenhet av ”förebyggande hälsografi” är att smarta människor snabbt kan åtgärda själva. Inte helt få har t.ex. normaliserat och stabiliserat sitt blodtryck genom ett besök som innehåller (a) utredning (ven av kapaciteter att påverka identifierade dysfunktioner), (b) information och (c) förslag till åtgärder som praktiskt också demonstreras.

För mer info och intresseanmälan info@stressmedicin.se

Välkommen med förfrågan

Bo von Schéele, professor
Stress Medicine AB