cStress RSA/HRV plus

Nu äntligen kan vi presentera cStress RSA/HRV plus, ett kostnadseffektivt psykofysiologiskt mätsystem som mäter hjärtfrekvens via EKG och dess variationer via ”Power spectrum analysis av hjärtfrekvensvariabiliteten, HRV (som vanligen används som beroende variabel – resultat variabel tillsammans med utandningskoldioxid för att säkerställa att cellmetabolismens pCO2 är funktionell!), hudtemperatur och andningsfrekvens.

Samtidigt är det RSA – Respiratorisk Sinus Arytmi – som är den del av hjärtfrekvensvariationen som vi förstår bästa utifrån nuvarande kunskapsnivå. Den utgör en ”koppling”  mellan andningsbeteendet och autonoma nervsystemets oscillatoriska beteende där vid inandning parasympatiska nervsystemet inhiberas och vid utandning sympatiska nervsystemet inhiberas. Ytterst central att mäta både RSA och etCo2 vid all form av andningsträning i kliniska sammanhang. I icke-kliniska sammanhang brukar man, dock inte alltid, känna obehag, yrsel, eller andra typer av symptom när framför allt etCO2 är i obalans. Över tid är låg etCO2, hypocapne (kallas också hyperventilation som dock definieras via etCO2 och inte via andningsfrekvens) dörröppnare för många typer av somatiska och/eller mentala symptom/problem/dysfunktioner!

Vi planerar också nu att utveckla en analysmetoder som dels analyserar traditionellt och dels komplexa RSA och etCO2 mönster och dels komplexa variationer dem emellan (beräknas vara klart under våren 2018 – då också vi hoppas alla parametrar analyseras med ett system som integrerar artificiell och human intelligens – komplex systemanalys.

cStress HRV/RSA ++ kan användas både för individuell (eller traditionell nomotetisk) evidensbaserad dokumentation vilket ökar värdet i olika former av interventioner – givet man följer exakta krav i validerings för att det skall vara korrekt.

cStress HRV/RSA ++ kan också användas för att identifiera individuell optimal andningsbeteende.

cStress HRV-RSA

Därefter kan patienter/kunder med fördel efter klinisk utredning/analys för egenträning använda cStress FT (se http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-ft/) som fokuserar på biofeedback eller dokumentation av påverkan på sympatiska nervsystemet. Det sannolikt säkraste, mest robusta, och enkelt att förstå och använda mätsystem för att vara säker på att man verkligen biologiskt korrekt slappnar av!

Preliminärt beräknad kostnad för cStress RSA/HRV är 14.900 + moms.
Certifikat är grattis första åren men kostar sedan 1.250 kr + moms per år

Mer info snart här!