MEN – har du verkligen högt blodtryck?

Grundläggande frågor om: hur är det egentligen?

 1. ”Har” verkligen personen (fått från var/vem?) högt (eller lågt också viktigt) blodtryck? För det mesta mäts det bara en gång (eller i bästa fall två gånger) på kliniker där ofta också tillfälligt något högt blodtryck är en del av besöket (kallas vita krage blodtryck (https://en.wikipedia.org/wiki/White_coat_hypertension). Numera kan också 24 timmar mätas som talar om för alla att blodtrycket inte är statiskt – alltid detsamma!Men vi har använt dynamiska blodtryckstester sedan början av 1990-talet, för att
 • Visar patienten att de flesta av dem ”har” ett blodtryck som ändras över minuter (kan inte mätas över sekunder på grund av instrumentet!
 • Visar dem tydligt att de flesta av dem ändrar åtminstone den övre (systoliska) mycket snabbt, i positiv riktning med hjälp av vissa beteenden (egen övningsavslappning eller instruerad, om de inte ”har” – övat – en).
 • Om de inte kan på en gång, kan de … LÄR dig mer om vad som gör det högt, hur de kan ändra med hjälp av biopsykosociala verktyg från verktygslådan de lutar under ”patient som rimlig kompetent utväg och medarbetare i egen rehab” manuell ”villkor”!
 • För att förtydliga. de som inte direkt kan sänka sitt systoliska blodtryck, behöver först lära sig och öva det tills de kan. När de kan (även de som direkt kan), är det viktigt att fortsätta sin träning / träning enligt var och en skräddarsydd version tills den är automatisk (limbiska system konditionerade), vilket också innebär att denna strategi med tiden också kan fungera under sömnen (enligt många rapporter från patienten har vi till och med några intressanta data i andnings sinus arytmier mönster där en bradykardi gradvis ändras).
 • Vi kan använda andra psykofysiologiska mätningar (inklusive efter att ha använt en av dem, använda egna sinnen som information om hur de kan ändra sitt blodtryck – bingo?) som inte producerar smärta (hos många ämnen), som ökar blodtrycket när du mäter det! Hmmm … hur man skiljer mellan ”smärta”-relaterad eller din alltid normala (vissa fortfarande blodtryck är statiska – eller?) blodtryck?
 • Blodtrycket, framför allt det systoliska högre) varierar normal beroende på hur vi reagerar, ökad biopsykosocial stress påverkar förståss men också när vi är intensivt engagerade så ökar det också! Så variationen är något som vi alla har. Vad som gör det klinisk dysfunktionell är (a) om det inte relativt snabbt återgår till ”prestimuli” (alltså normal grundnivå) eller om det är alltför högt och återgår till för hög nivå! Enkelt (?) uttryckt: blodtrycket och de flesta system har ett ”stady state” som det normal återgår till MEN, vid dysfunktion är detta steady state dysfunktionellt högt, vilket betyder att vi kan identifiera kliniskt om en människans blodtrycksystem är funktionellt eller ej., även på detta sätt! Allt detta kan vi följa vid varje patientbesök, om det behövs. Det betyder att i grupputbildning behöver en del av deltagarna även bör ha tillgång till enskild uppföljning och ibland också få enskild handledning. Speciellt viktigt om man innan man blir patient hos oss ”haft” högt blodtryck i 10-20-30 år, vilket inte är ovanligt. Inte ovanligt (min erfarenhet) är att man kan inta läkemedel under lång tid som inte fungerar … finns många problem här att tillsammans lösa!
 1. Eftersom högt blodtryck idag betraktas som ”tyst mördare”, måste vi flytta den till för tyst med information som här! Varför? Det är känt sedan länge att högt blodtryck INTE är en sjukdom MEN jag tecken på något ”bortom” är fel, dysfunktionellt. OCH detta innebär att pharma logisk intervention kan MASKERA sin utveckling (i tystnad) tills vi dör (identifiera som … som inte är högt blodtryck – vanligt tillskrivs dödsfallet.
 1. Men är inte högt blodtryck relaterat till stroke då motivera piller? Ja och nej är min åsikt (efter många års kliniskt arbete)! Det kan inte helt uteslutas med mycket högt blodtryck! Så, vad ska man göra? Vi rekommenderar att mycket HIGH (definieras någon annanstans enligt vårt paradigm – som måste vara mer utarbetad, vilket inte är plats för här)
 • (a) Använda tillfälliga farmakologiska ämnen (antas vara något relevanta, det finns många, många val) som en symdyna, samtidigt som du använder vad du lär dig för att reglera ditt blodtryck m egna medel (skräddarsy verktyg från verktygslådan).*
 • (b) Men var försiktig, ditt blodtryck kan plötsligt sjunka för mycket och du är svimfärdig! Men det finns här metoder du kan lära dig att se (förstå och observera) innan det händer!

Så – läsa ovanstående – vill du veta mer? Välkommen till information hos oss – information kommer här nedan … snarast!

* se HELLA, not just to be considered in Medicine? | Cultural Medicine