Hem

            Välkommen till Stress Medicine

 

hälsar professor Bo von Schéele, som utvecklat stressmedicinen baserat på sin doktorsavhandling (Psykologiska Uppsala universitet, 1986) och sin forskning och mångåriga kliniska erfarenhet.

Motto: ”Kan själv”; om du är patient så arbetar vi utifrån ”Patient som utbildad, aktiv kompetent resurs i sin egen rehabilitering” baserat på George Kelly´s (1955) och min avhandling (1986-12-15, alltså för drygt 30 år sedan) – symboliseras av loggan ovan som är gjord av Kerstin Sundin, Söderhamn, 1983 för omslaget på behandlingsmanualen för den biopsykosociala stress medicinska verksamheten.

Först, denna hemsida är  ej prioriterad de sista 5-10 åren, så den som vill se mer ”up to date” rekommenderas se www.boaim2.se men flera hemsidor på https://stressmedicin.se/om-oss/kontakt

Men fortfarande aktuell
-> Nedan litet mer allmän översiktligt om tydliggörande om stressmedicin och vårt huvudfokus!

-> Vi erbjuder produkter, tjänster och rådgivning på alla nivåer – inom biopsykosocial stress och livsstilsrelaterade sjukdomar och problem – utifrån optimal vetenskapsnivå på enklaste möjliga sätt – ”för alla – av oss alla” via utbildning och personlig användning av screening instrument och stressmedicinsk verktygslåda!

Stressmedicin – vad är det?
Med stress avser vi ”påfrestningar” på något system och med
negativ stress, stressrelaterade sjukdomar och problem avser vi påfrestningar där systemen (nästan alltid flera system) inte återvänder till sina utgångslägen/normallägen.

Med medicin avser vi läkekonst/beteenden (och inte läkemedel – som vi enbart använder som ”simdyna” när det är absolut nödvändigt eller vid livshotande tillstånd)

Stress kan ske på alla nivåer; biologiska, psykologiska, sociala-kulturella
1. Biologisk stress, t.ex. felaktig föda, frånvaro av motion/aktivt livsstil, vi andas biologiskt fel vilket bl.a. påverkar blodets surhets grad (koldioxid) förändras som i sin tur har många olika negativa effekter eller ”stressgasen” (sympatiska nervsystemet) har fastnat på grund av automatiska, mer eller mindre medvetna tankar, ”bilder”, .. psykosocial stress ..

2. Psykologiska stress, t.ex. alltid uppkopplad, olika beroendeformer, alltid ”på tå”, planerar omöjligt/dåligt, ser bara svårigheter, aldrig nöjd,  ..

3. Sociala stress, t.ex. frånvaro av socialt fungerande nätverk, rädd i kontakt med andra människor, hanterar sociala konflikter dåligt, …

4. Kulturell stress, t.ex. frånaro av kritisk granskning av extremt informationsflöde, fastnar marknadsmanipulationer, fastnar i destruktiva organisationer och aktiviteter …

Även om det ofta är alla nivåerna som är inblandade så finns det gemensamma nämnare som autonoma nervsystemet beteenden och funktioner, speciellt sympatiska nervsystemets – stressgasen som kan i stort sett alltid vara aktiverad (se biologisk stress ovan) hos en del patienter liksom också cell-metabolismens komplexa funktioner.

Av ovan följer att de allra flesta livsstilsrelaterade sjukdomarna är stressrelaterade.

Under 2018 skall vi försöka att göra stressmedicinska tjänster tydligare och enklare att förstå och använda av såväl Hälso- och sjukvårder som patienter själva genom att fokusera mera på begrepp/koncept som BeMästra Stress och Healthcreators (för livsstilsrelaterade sjukdomar och problem) där var och en kan välja vad som passar en själv bäst liksom
Testbädd för dem som behöver utvärdera aktivteter på olika nivåer liksom forskare som behöver ha mer tillfällig tillgång till komplexa mätsystem med eller utan användareutbildning och träning.

Stress Medicine ABs huvudfokus är

  • Utbildning och egentillämpning av stress medicin – livsstilsmedicin – se http://stressmedicin.se/utbildning/
  • Utvärderingar på både individ och grupp nivå utifrån biopsykosocial stressmedicin, t.ex. IBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation, en form av single case design.
  • Försäljning av nödvändiga psykofysiologiska mätsystem för att genomföra ovan se http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/
  • Olika typer av vetenskaps- och utvärderingssupport för olika s.k. alternativa medicinska aktiviteter
  • Inom Stress Medicine AB:s FoU del CARISM och www.MindBioFeedback.com sker utveckling av olika stressmedicinska system inklusive utveckling av psykofysiologisk fokuserad komplex systemintegrerad analys och samverkan med olika Universitet och Högskolor.

Referenser:

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal construct, Vol.1. New York: Norton.
von Scheele, B.H.C (1986). Assessment of a Multifaceted Treatment of Negative stress: A Cognitive and Cardiovascular Approach. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensiv Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 4.

OBS en del sidor är lösenords skyddade: För tillträde maila till info(at)stressmedicin.se och ange skäl för intresse!