Stressmedicin mottagning återupptagen

Även om vårt huvudfokus är på kliniskt inriktad FoU inom psykofysiologisk stress/beteende medicin så kommer inte sällan angelägna förfrågningar via internet om support. Vi accepterar ömmande, komplexa fall där man har svårigheter att få effektiv vård inom hälso- och vårdsystemen! Om så är, försöker vi att ordna med psykofysiologisk beteendemedicinsk utredning där även patientens kapacitet att påverka identifierade dysfunktioner ingår. Något som sedan ligger till underlag för förslag till egenvårdsåtgärdsprogram och förslag till professionell guidning.

Dessa förfrågningar sker alltså vanligen eftersom man inte lyckats få den hjälp man man anser sig behöva!  Tyvärr (!) är det inte ovanligt eftersom tillgängliga medicinen/psykologi/psykiatrin inte har kapaciteten att hantera systemintegrerade multidisciplinära verklighetens komplexitet (genom att reduktionstiska paradigmatisk grund fortfarande genomsyrar våra västerländska kliniska områden där dessutom medvetenheten om problematiken kring verklighetens multifaceterade komplexitet varierar mellan och inom institutioner/individer över tid*.

* Detta gäller såväl förebyggande som åtgärdande insatser men faktiskt också frånvaro av mångfacetterad individbaserade utredningar – vilket är avgörande för att åtgärder skall sättas in. Skälet till detta gigantiska problem är bristfällig relevant forskning liksom frånvaro av adekvat utbildning. När nu läkemedelsdominansen inom medicinska områden tappar greppet så uppstår självklart en förvirring på alla håll, givet man inser behovet av livstilsmedicinska (systemintegrerade biopsykosociala medicinska) kunskaper, metoder och kliniska kompetenser som kan hantera problematiken! Jag avser då livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem, vilket utgör merparten av ohälsa-sjukdoms problematiken.

 

De insatser som kommer att erbjudas är just nu av två modeller

A: Ett omfattande besök med målsättning att det skall räcka som underlag för egeninsatser (men uppföljningar kan vid behov erbjudas) Viktigt är att allt innan är välplanerat!

 1. Innan besöket ifylls ett frågeformulär som kan följas upp med begäran omförtydligare eller kompletteringar! 2-2,5 timmar bör sättas av! Angeläget att allt nedan kan genomföras i lugn och ro, med tid för två-vägskommunikationer – privat inspelning accepteras som egen dokumentation!

Innehåll

  1. Noggrann psykofysiologisk utredning inklusive tester om/hur/… patienten kan dynamiskt (i laboratoriemätningar) påverka identifierade dysfunktioner + något som noga förklara vad som sker samt hur det som påverkas positiv påverkan uppfattas och kan tränas i egenvårdsprogrammet som förslås!
  2. Ytterligare tester (i labbet) hur patienten kan påverka andra/liknande viktiga system/funktioner relaterade till utredningen ovan – brukar ge viktig info … om speciell praktisk ytterligare egenträning! Viktigt är att man som patient får informationer om mätprocedurernas resultat i begripliga termer och tid finns att försäkra oss om att patienten inte bara förstår (rimligen) utan också kan omsätta denna kunskap i motiverande praktiska egenvårdsstrategirer
  3. Patienten får förslag till ytterligare åtgärdsmetoder av relevans för ”problembilden” (OS hypotesdiagnos baserad). Avsikten är att man skall känna sig ”bekant” med problematiken och olika interventionsstrategier med huvudfokus på egeninsatser men som kan behövas kompletteras med klinisk vägledning eller behandling!
  4. Uppföljning med frågor via mail eller Skype … återbesök kan också inplaneras vid angeläget behov!

A-C kostar 2.500 SEK (betalas till Bg. 491-7662, efter faktura har erhållits via mail) = pris för privatperson inklusive moms och för företag tillkommer moms med 25 %. Tiden bör anpassad till att vi rimligen hinner med a-c – det kan ofta ta mer än en timme men sällan mer än 2,5 timmar.  Digital uppföljning sker via Skype där 30 minuter kostar 500 kr (samma princip som ovan).

Avsikten är alltså att ett besök (A_C) skall räcka – åtminstone långt!

B: Mer omfattande individuella insatser och/eller grupputbildningar och fokuserad delvis på rådgivning via internet. Första steg är svar på frågeformulär, vanligen med uppföljande frågor. Sedan antingen (a) blir man välkomnade efter förslag till insatser som om patienten bekräftar följd av datum/tid och innehålls kommunikationer eller också (b) föreslås andra kliniska mottagningar, svenska eller internationella, om ej svenska finns.

 

 1. Vi planerar sedan många år kanske nu dags starta upp ”Självbetjäning” på två olika sätt
  (a) ibland kan det (kanske överraskande för många?) var relativt enkla skäl till dysfunktioner som man vi ”självbetjäning”, ev. som första steg, testa själv, innan man, givet det inte fungerar, kan betyda att man t.ex. kontaktar oss enligt ovan!
  (b) för anhöriga där patienten skall skriftligen godkänna detta! (http://stressmedicin.se/tjanster/klinisk-support-for-behoriga/
  OBS a + b är under uppbyggnad.

Eftersom allt ovan sker utan någon samhällsfinansiering så tar det tid att återbygga upp (har arbetat och vidareutvecklat ovan sedan c 1983 och från 1991 har vi haft hälso- och sjukvårdsavtal i Sverige med relaterade kostnader. De som vill underlätta utvecklingen av fortfarande ett för Sverige nytt område kan stödja  kan stödja utvecklings processen genom donation.

Om någon har en akut fråga/synpunkt/support idé så maila info@stressmedicin.se rubricera ”stressmedicin mottagningen”.

Bo von Schéele (återstartar efter en längre tids ohälsa som omöjliggjort något arbete. Nu när jag passerat 80 hoppas jag ökad hälsoutveckling möjliggörande 10-20 års fortsatta insatser inom detta – som jag anser – ytterst angelägna område – för just (följande vår biopsykosociala manuals grundläggande princip ”patienten som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare i sin egen rehab” som bygger på min doktorsavhandling 1986!

2022-06-12
Välkommen med förfrågningar!

PS kommer att arbeta med kliniska utbildningar och handledning i mån av tid DS