Bemästra Stress

BeMästra Stress, som fokuserar på hur vi hanterar biopsykosocial stress

OBS! Numera kan vi endast erbjuda nedan platsrelaterade tjänster i Bergvik Söderhamn.
Vi erbjuder följande inriktningar

(i) Screening-utredningar
Platsrelaterade tjänster
Allt från enkla screeningtester av biopsykosocial stress till mer omfattande stress psykofysiologiska utredningar – 20 års kliniska erfarenheter. När professor Bo von Schéele utför utredningar så används ingen prislista men väl förväntas bidrag till www.adhdfonden.se. Samtidigt så kan då få tjänster erbjudas eftersom von Schéeles huvudfokus är på FoU och utbildning.

Internetbaserade tjänster
Eftersom stress psykofysiologiska utredningar fordrar mätsystem så kan få tjänster göras internetbaserat.
-> En förutsättning är:
1. Om du köper eller hyr (eller på annat sätt har tillgång till) http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-ft/ kan en kapacitetstest genomföras. Den fokuserar på passiv och aktiv kapacitet att slappna av avläst i hudtemperaturen som är den säkraste avläsningen av sympatiska nervsystemets (”stressgasens”) beteende. Mäter alltså din biologiska dynamiska markör.
2. Du behöver installera programmet i en Microsoft PC, du får instruktioner hur du gör mätningarna och mailar dina till oss
3. Du fyller i ett frågeformulär och mailar svaren till oss
4. Vid ett ”Skype besök” får du information om dina data, råd till åtgärder och förslag på praktisk workshop där du lär dig använda en biopsykosocial stressmedicinsk verktygslåda.
5. Du kan också få ett utlåtande att använda inom hälso- och sjukvården

Tyvärr är ovan litet krångligt. Men eftersom kunskap och praktik inom psykofysiologisk beteende/stress medicin är i stort sett fortfarande okänt i Sverige så kan inte annat erbjudas. Om du själv är eller känner legitimerad vårdpersonal så kan du/de med relativt kort workshop utbildning lära sig att utföra stressmedicinska tjänster som de som beskrivs här och på www.ipbm.se

(ii) Biofeedback – enbart biofeedback eller mer integrerad biofeedback där biofeedback utgör ett av flera verktyg. Klinisk andningsträning sker under kontrollerade former där bl.a. dynamiska mätningar av autonoma nervsystemets beteende, hjärt-kärlsystem och andningsfysiologi.

(iii) Workshops med olika inriktningar – för privatpersoner, företag och hälso- och sjukvårdspersonal.

(iv) Speciellt riktade utbildningar med teoretiskt och praktiskt fokus på kliniska utredningar och klinisk rådgivning till intresserade inom hälso- och sjukvårder.

Även om vi har huvudfokus på icke-kliniska områden har vi 20 årig kliniska erfarenheter.

Välkomna med förfrågningar till info@stressmedicin.se