Bo von Scheele, något personligt om andning

(OBS varning för dyslexirelaterade missförstånd)

Ger nedan litet mer generella synpunkter på andningsbeteendet – men inte ingående om dess ytterst fysio-kemiska – inte helt välförstådda processer – samtidigt som dessa kan vara avgörande på många, även biologiskt centrala, områden. Vetenskaps- och kliniskt praktikbaserad har dock en nivå som möjliggöra en tillfredsställande säker plattform även för de som inte har någon tidigare professionell klinisk utbildning/träning, men som önskar arbeta utifrån optimal säkerhet!

Metabolismens och framförallt våra energifabrikernas (mitokondrierna) funktionalitet är avgörande för utveckling av hälsa, ohälsa och sjukdomar och mentala problem. Genom gut-brain axis som utgångspunkt kan vi se hur centrala system samverkar eller bör samverka. Andningsbeteendet utgör här ett avgörande ”kugghjul” tillsammans med födobeteendet den fundamentala grunden för funktionellt liv. Samtidigt så har vi fortfarande bristfällig kunskap om båda kugghjulen men vi märker när de fallerar, åtminstone efter ett tags, inte sällan långsamma dysfunktionella utveckling. Hälsan tiger still gäller tyvärr inte sällan även utveckling av ohälsa!

Min historierelation till andning: När jag började jobba kliniskt med andningsfysiologin (1980-talet) och hur vi kan lära oss att själva skräddarsy vår unika personliga (inte bara andningsverktyget) modell så var det med yttersta försiktighet för att inte mobbas till utanförskap (nämnde andningsträning och ett par saker till inte i min avhandling för att, som jag antog, skulle bli godkänd, i en i övrigt ändå provocerande avhandling) samtidigt som hade förmånen att kunna integrera mångårig, kanske tusenårig, kunskap och praktik från österländsk medicin OCH utvecklingen av integrerad psykofysiologisk beteendemedicin (IPBM.se) – som utvecklats i skymundan sedan 1960 talet i USA (www.aapb,org).

När nu andningsträning blivit på ”modet” icke-kliniskt där, som jag ser det, ett av de viktigaste områden att substantiellt utveckla som del i en IPBM-specialdisciplin för användning inom i princip alla livsstilsrelaterade medicinska och psykologiska/psykiatriska område. Här mäter vi alltså centrala psykofysiologiska system; utredning, behandling och utvärderingar – något som i stort sett är okänt inom traditionell medicin – ännu.

När nu intresset är lågt eller obefintligt inom traditionella kliniska områden och faktiskt icke-kliniskt utbildade, kan, om det seriöst vill satsa, lära sig kunskapsbas och praktisk ganska snabbt där våra vetenskapligt/kliniskt förankrade IPBM examination och certifiering planering nu (igen) kommer att återaktiveras eftersom intresse nu uppenbarligen även utveckling inom kliniska traditionella områden. En gammal modell som även nu avses återupplivas är patientutbildning utifrån manualen (vidareutvecklad sedan min avhandling 1986 ”patienten som utbildad, aktiv, resurs och medarbetare i sin egen rehab”.

Eftersom andningsbeteende/fysiologi utgör interface mellan medvetna och icke-medvetna system (t.ex. limbiska systemet) och även interface med stress (autonoma nerv-) systemet så utgör intar den en central position och plattform för ett antal beteendeverktyg – lika central roll som vår diet, där också nu en vetenskapligt baserad revolution sker!   Vad som oroar mig är att välmenande, andningscoacher, ofta inte ”Vet vad de gör/påverkar/ …” och det riskerar att ställa till mera skada än nytta! Detta kan dock relativt enkelt bli åtgärdat givet man är verkligen seriöst intresserad att lära sig Basics!

Ett exempel: Hos de allra flesta är högt blodtryck (och läkemedelsanvändning, givet inte livshotande tillstånd kan föreligga) helt onödigt. Men det fordrar att man vet vad man kan göra, hur man skräddarsyr verktygen och sedan utvecklar motivation att gör det man inser man behöver göra ….!

Som i ordspråket i min formulering; ”ge en människa en fisk och hon kan bli nöjd för en dag men lär henne fiska så kan de bli hela livet, givet det finns effektivt verktygslåda och hälsosam fisk”.