Vad gör vår verksamhet unik?

Bo von Schéele beskriver:
Sedan 1986 har vårt vetenskapliga fokus varit på biopsykosocialt förankrad stressmedicin, vilket innebär att arbeta mångfaceterat – titeln i min avhandling var -> von Scheele, B.H:C. Assessment of a Multifaceted Treatment of Negative stress: A Cognitive and Cardiovascular Approach. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensiv Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 4. 1986.

Det betyder att:
Vetenskapsparadigmet var inte reduktionstiskt som är det vanliga även om man försöker vara mera multidisciplinär. Samtidigt är medicinsk/psykologi/psykiatri inte exakta vetenskaper oavsett vilket paradigm man utgår ifrån. För att råda ”bot” på detta så har vi fokuserat på det vi anser vi förstår mest och då utifrån systemintegrerad tillämpad psykofysiologisk kunskap, metodologi och teknologi. Detta är inte vad som vanligen görs inom hälso- och sjukvården. På hemsidan www.ipbm.se – som nu är under omarbetning från engelsk version till svensk – kommer psykofysiologisk beteendemedicin mer ingående förklaras liksom på www.biopsychiosocialmedicine.com

Praktisk tillämpning – klinisk och icke-klinisk – arbetar vi med i princip på samma sätt där
(a) vårt förhållningssätt och praktisk metod bygger vidare på George Kelly´s ”man as a scientist”, vidareutvecklad manual som benämns i klinisk version ”patienten som utbildad, aktiv, resurs och medarbetare i sin egen rehab”. Behandling i min avhandling var studiecirkel och coachade egenaktiviteter. Vid kliniskt arbete tillkommer mer ingående integrerad biofeedback samt psykologisk intervention vid behov.
(b) klinisk modell är psykofysiologisk beteendemedicin (se ovan) inklusive integrerad biofeedback.

Här utgör
(a) psykofysiologisk stressprofil utredning och traditionella protokoll en viktig hörnsten där resultaten noga förklaras, diskuteras och utgör plattform för planering av interventioner. Just att patienten genomgår utbildning kan identifierade orsaker till  problem/besvär/symptom lättare förstås och patienten kan mer kompetent ingå i interventionen som resurs – ytterst motiverande.
(b) I interventionen ingår nästan alltid integrerad biofeedback, vilket ökar utvärderingsmöjligheter eftersom biologiska data ingår. Verktygslådan innehåller biopsykosociala verktyg som deltagarna i grupputbildning studerar och använder.
(c) Utvärdering sker (när möjligheter finns) medelst IBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation, en form av single case design.

Ovan struktur kan alltså användas även icke-kliniskt!
Ovan kan också användas kliniskt tillsammans med många mer traditionella medicinska, psykologiska och psykiatriska metoder.

Genom att fokusera på autonoma nervsystemet och cell metabolismen – som är involverade i princip i alla livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem så kan var och en skräddarsy utifrån psykofysiologiska och subjektiva data sin personliga tillämpning av de olika verktygen.

Integrerad psykofysiologisk stress/beteende medicin kan ses som en special disciplin. Tyvärr finns ingen utbildning och praktisk träning i Sverige ännu vad jag vet – åtminstone inte i den former som beskrivs ovan. Det finns en amerikansk organisation som nu avses bli mer internationell – www.aapb.org (där jag varit medlem sedan 1992 och i perioder ordförande i internationella sektionen). Utan utbildning och support från AAPB medlemmar skulle våran verksamhet inte bedrivas utifrån psykofysiologiskt paradigm, även om den version vi utvecklat i Sverige utvecklats delvis annorlunda, bl.a. genom influens från George Kelly´s arbete i USA på 1930-50 talet – se http://stressmedcenter.com/vetenskap/about-geroge-kellys-personal-construct-theory

Några länkar
Mer klinisk information – se http://stressmedicin.se/tjanster/klinisk-support-for-behoriga/ och underflikar
Kunskapslänkar – se http://stressmedicin.se/information/ och underflikar
Utbildningsinformation – se http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2017/ – OBS nytt upplägg kommer att provas närmaste året. Avsikten är att man skall kunna arbeta heltid  och ha familj men ändå kunna steg för steg utbilda sig inom området – såväl kliniskt som icke-kliniskt!
Mer vetenskapsinformation – se http://stressmedcenter.com/vetenskap

Ovan är skrivet litet snabbt och kommer att uppdateras! Tacksam försynpunkter till info@stressmedicin.se!

Bo von Scheele