Tjänster och utbildningar

Vi erbjuder olika tjänster och utbildningar enligt nedan:

Vi har fyra olika huvudområden för tjänsterna

1.     BeMästra Stress, som fokuserar på hur vi hanterar biopsykosocial stress i verkligheten
(i) Screening-utredningar
(ii) Biofeedback
(iii) Workshops
(iv) kliniska utredningar och klinisk rådgivning till intresserade inom hälso- och sjukvårder.

Även om vi har huvudfokus på icke-kliniska områden har vi 20 årig kliniska erfarenheter.

Se också underflik http://stressmedicin.se/tjanster/bemastra-stress/

2.     Healthcreators, som fokuserar på hur vi kan förebygga och/eller åtgärda livsstilsrelaterade sjukdomar och problem

(i) Kort version 4 timmar (ungefär som hjärt-lung – räddning) – generellt fokus
(ii) Utbildning av informatör16 timmar – generellt fokus
(iii) Utbildning av instruktör 40 timmar – generellt fokus

Utbildningarna kan vara generella eller fokuserade, t.ex. på högt blodtryck

Heathcrators – se också underflik och www.healthcreators.com

 3. Kliniska biopsykosocial medicinska fokus där integrerad psykofysiologisk stressmedicinsk teknologi, metodologi och praktik utgör plattform

Eftersom fortfarande (systemintegrerad paradigmbaserad) biopsykosocial introducerats inom hälso- och sjukvården (av skäl jag diskuterar på annat håll) så kommer under våren ett modifierat upplägg presenteras som möjliggör att informerade och intresserade kliniker kan fortbilda sig samtidigt som man arbetar full tid och kan sköta familjesituation. Mer info kommer att presenteras här – i termer av aktuella länkar. Intresserade kan redan nu maila info(at)stressmedicin.se och ge eget eller grupps intressefokus, synpunkter, önskemål, … För min del är jag angelägen om att stödja olika typer av ansatser inom området. Speciellt som jag anser att (a) det är relativt lätt att integrera som del inom många olika medicinska, psykologiska/psykiatriska områden och (b) detta kan ske stegvis. Problemet är som jag ser det att information och kunskap inom psykofysiologisk beteendeinriktade områden i stort sett är obefintliga eller inte korrekta. I princip är det en special disciplin som ännu inte introducerats annat än som små bitar lösryckta ur sitt kunskapsbaserade och praktiskt erfarenhetsmässiga sammanhang.

4. Testbädd och utbildning att hantera neuro-psykofysiologiska mätsystem

(i) Testbädd för forskare, kliniker och de som arbetar inom alternativa medicinska områden. Vi tillhandahåller laboratorier av olika komplexitet som passar de flesta icke-invasiva, dynamiska neuro-psykofysiologiska frågeställningar och utvärderingar. Se vilka mätsystem vi har att erbjuda: http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/

(ii) Olika utbildningar – omfattning, inriktning och nivå – hur man hanterar neuro-psykofysiologiska mätsystem. Allt från enkla utvärderingar till omfattande vetenskapliga studier

4.  Utbildningar: Se underflik för mera info.

Välkommen med förfrågan om mera info – info@stressmedicin.se