Stressmedicin nysatsar på FoU …

Från 1 december 2018 nysatsar Stress Medicine AB och startar ett nytt projekt som åtminstone initialt är konfidentiellt (eftersom hela eller delar kan vara patentbara) där Filip Frid är projektledare. Projektarbetsnamnet är dock icke-konfidentiellt = iStressManager.com. Filip genomför projektet även sannolikt som del i den utbildning han genomför vid Mälardalens Högskola där han studerar på Innovationsprogrammet. Första fokus kan också ”avslöjas” hur var och en själva kan normalisera sitt för höga blodtryck, givet man själva vill! Projektet baseras på 25 års klinisk (psykofysiologisk) stress medicinsk verksamhet som vidare utvecklar konceptet uppstartat 1986; ”patenten som utbildad, aktiv, (rimligen) kompetent resurs och medarbetare i sin egen rehabilitering” nu en form av ”självservering” (planerad sedan många år men då kanske inte hälso- och sjukvården och marknaden var mogen) – men där även klinisk kompetent support kommer att erbjudas av utbildade (psykofysiologiska) stressmedicinskt utbildade!      

Mer info? Maila filip.frid(at)stressmedicin.se