På G 2021-2022

Uppdaterande information från Bo von Scheele september 2018;
Efter pågående uppenbarligen effektiv rehabilitering från mycket komplex dysfunktion kan planering framöver att nu återupptas! Kanske kan inaktuell information finns på några flikar under en tid framöver men denna text tas bort i och med uppdatering! 

Kommer även att omprioritera en hel del som framgår av nedan:
1. På hemsidan www.biopsychosocialmedicine.com växer nu fram nytt mer integrerat biopsykosocialt medicinskt perspektiv fram inom cancerområden utifrån den biopsykosociala modell (från min avhandling 1986) som nu uppdateras och vidareutvecklas även för patienter med olika cancer dysfunktionella beteenden – för mer info se underflikar (som dock är på engelska och inte helt lättlästa – ännu!) till http://biopsychosocialmedicine.com/projects/rd-international-projects-2/placebo-rd/. Formella publiceringar kommer att ske först 2021. Men i mån av tid kommer förhandsinformation att meddelas. OBS viktigt att inga onödiga missförstånd uppstår i ett område som är speciellt ömmande och angeläget och där nu en mycket glädjande FoU utveckling sker som har hög relevans för cancerbeteende problematiken! Jag är ytterst angelägen om att inte inge orealistiska förväntningar eftersom det finns – som jag anser – många möjligheter till missförstånd i dagsläget som kan få negativa effekter för de patienter som först INTE lär sig basal kunskap om de verktyg jag föreslår liksom hur dessa kan INDIVIDUELLT utformas – inte helt lätt eftersom det inte bara fordras rimligt relevanta kunskap utan också praktiska erfarenheter att guida/coacha patienter!

Ett sätt att med försiktighet att stegvis introducera är att fokusera på några viktiga områden som direkt och indirekt är relevanta; (a) dieten, (b) stressfysiologin och hur var och en kan öka sin kapacitet att påverka den med integrerad biofeedback samt (c) metabolismen även den via integrerad biofeedback!  Detta steg kommer att offentlig göras redan under början av november! Ner info kommer på som underlänk till http://stressmedicin.se/information/om-cancer-generell-och-prostata-cancer-specifikt/

2. Den tidigare utbildningsplaneringen kommer att fortsätta – se vidare . Vi avser mer och mer framöver att denna utveckling sker med företagets grundare, Bo von Scheele, mer och mer i bakgrunden och utbildare blir successivt medarbetare utbildade och certifierade som stressmedicin instruktörer – se mer under http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2019/

Mer om vad som är på G under 2021 – just nu planeras i workshop med fokus på ”0-tolerans för högt blodtryck för de som önskar”- se också http://stressmedicin.se/projekt/hogt-blodtryck/0-tollerans-for-hogt-blodtryck/

Under 2021 presenteras även en ny hypnosmetod som fungerar lika väl utmärkt även som självhypnosmetod. Avsikten är att möjliggöra ökade möjligheter att effektivt påverka PTSD, speciellt långvarig destruktiv, hämmande påverkan av ”childhood trauma” – se t.ex. https://acestoohigh.com/2016/08/10/childhood-trauma-leads-to-lifelong-chronic-illness-so-why-isnt-the-medical-community-helping-patients/ – metoden ingår som ett av flera verktyg där även bl.a. integrerad biofeedback ingår. Mer info här under våren 2021-2022.

Om ni som läser hemsidorna (inklusive www.biopsychosocialmedicine.com och www.ipbm.se) och har synpunkter (inklusive workshopsinriktningar, samprojekt etc.) så maila gärna till info(at)stressmedicin.se

.. mer kommer ..