Egenvård hypertension med vår integrerad biofeedback verktygslåda!

För en snabb-sammanfattande information se 
Varför FT-biofeedback är mycket bättre än blodtrycksmätare – vid föregyggande för -egenvård av högt blodtryck

 

Inledande fråga: Vad kan man göra själv för att ha koll på sitt blodtryck och åtgärda det om det är för högt eller för lågt samt se till att det blir permanent bra i framtiden?

OBS -> Först läsa noga på http://stressmedicin.se/projekt/hogt-blodtryck/ och om du har högre blodtryck än c 170 mm Hg systoliskt och 100 mm Hg diastoliskt vid upprepade mätningar (minst 3) eller i övrigt har svåra symptom som kan relatera till högt blodtryck, yrsel, huvudvärk … (men som kan uppstå av andra skäl i andra sammanhang också) så bör du söka hjälp, t.ex via http://www.1177.se/Om-1177/1177-sjukvardsradgivning/. I princip (OBS princip) så behöver man inte läkemedel för att normalisera sitt blodtrycket (snarare kan läkemedel maskera mer en komplex och allvarlig utveckling) men i livshotande tillstånd måste läkemedel användas – som simdyna medan man använder verktygslådan – som man lära och skräddarsyr utifrån egna förutsättningar och möjligheter!  

När detta är sagt så går jag vidare och beskriver hur man kan själv göra – baserat på mer än 25 år klinisk verksamhet där huvudbehandlingen var grupputbildning, egenträning/aktiviteter tillämpningar av utbildningens verktygslåda coachade vid behov medels integrerad biofeedback (enskilt) och kliniska interventioner.

Kortfattat förslag

  1. Först kolla upp det genom att mäta – vilket kan göras på följande sätt
    Mätverktyg: Blodtrycksmätare (BTM), t.ex. http://www.apotea.se/beurer-blodtrycksm%C3%A4tare-bm-44?gclid=CJ3l5Pq5qtECFV3gGQodyTYKWQ 390 SEK eller enkel temperaturmätare (TM) som mäter 1/10 C alternativt med vår cStress FT, se http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-ft/ (varför fingertemperatur biofeedback är mest effektivt beskrivs i PDF-länken ovan). Mätning av hudtemperatur (fingerblomman och dess kapillärers förändringar i diameter) refererar till förändringar i sympatiska nervsystemets beteende som också påverkar det högre (systoliska blodtrycket). Instruktioner finns normalt i förpackningen vid blodtrycksapparatförsäljning! Viktig du lär dig några viktiga saker så data blir så korrekta som möjligt.
  1. Metod; Mät helst förslagsvis under c 1 vecka (a) varje morgon för frukost och (b) varje kväll efter kvällsmat (om du inte äter kvällsmat så innan läggdags); med BTM minst 5 blodtryck i rad med 2 minuters mellanrum och med TM (mellan tummen och pekfinger – enklast även om viss självuppvärmning kan ske så är det ok om du mäter på samma sätt varje gång). Anteckna värdena och också hur det kändes innan och efter ”VAS-känsla” (VAS = Visuell Analog Skala) där 0 = mycket negativt och 9 mycket positivt samt också hur väl du kunde slappna av (VAS-beteende från 0 = kunde inte alls till 9 = fungerade mycket bra). Genomför sedan liknande procedur med några veckors mellan rum tills du lärt dig känna utan att mäta hur dina data ”är”. OBS gäller att inte överdriva ”hysteriskt” – utan lugnt planera och genomföra mätningarna så du får en uppfattning om din utveckling – många små steg leder efter hand till stora framsteg. Om du inte når resultat så se mer nedan om ”Vi förbereder en tjänst”.

Ovan ger en hel del data som visar variationer men också ett medelvärde som visar hur ditt blodtryck beter sig under någorlunda förhållanden (om själva mätandet påverkar kan du se i förhållandet mellan dina blodtrycksdata eller förändringar i FT och dina VAS värden! FT-värdena ökar om du slappnar biologiskt korrekt av och då kan du alltså också utgå ifrån (se PDF-länken ovan) att ditt systoliska (övre) blodtryck sjunker – vilket du känner eller efterhand kommer att känna!

  1. Egenbehandling; Du kan läsa på andra flikar på www.stressmedicin.se om olika tips och strategier vad du kan göra för att normalisera ett för högt eller för lågt (diskuterar lågt blodtryck på annat håll – hittar du inte var så maila gärna info(at)stressmedicin.se – blodtryck).

Men i korthet är det

(a) lära sig biologiskt individuellt korrekt andningsbeteendeträning (ytterst viktigt vid kliniska insatser och då bör mätningar av utandningskoldioxiden, respiratoriska arytmin och hudtemperaturen ske – se t.ex. http://stressmedicin.se/information/andning/ och under flikar),

(b) hur du kan med födan i hög grad påverka ditt blodtryck och generellt din hälsa, (se t.ex. bengmark.com),

(c) hur avgörande motion det är att du finner ut en effektiv motion och verkligen genomför den systematiskt,

(d) hur du kan använda kognitiva och prekognitiva strategier anpassade till in- och utandningen (t.ex. autogen träning se http://stressmedicin.se/information/biofeedback/mer-om-biofeedback/) och (e) hur du kan öka kvaliteten i dina sociala kontakter (finns mycket litteratur med växlande kvalitet). Du kan läsa mer om biopsykosocial verktygslåda se t.ex. http://stressmedicin.se/information/stressmedicin-for-alla-av-oss-alla/ och tips http://stressmedicin.se/information/stress/tips/

  1. Dokumentation – för enkelt men välstrukturerat (behöver du tips så maila oss) dokumentation så du kan följa din utveckling. Om du anmält dig till Skype behandlingsworkshop så har du perfekt användning av god dokumentation!
  • Vi förbereder en tjänst där du kan skicka din dokumentation (men då efter anvisningar i ett protokoll) och få feedback via mail eller föreslås ingå i Skype grupp.

Mer info snarast här – inklusive nya mätsystem med ny teknologi och metodologi!