Stresstålighet kan mätas

Stresstålighet är mätbart – och en utvecklingsbar färdighet där Biofeedback med cStress FT hjälper dig i träningen!

Vad är biofeedback?
Flera kroppsliga system som tidigare ansetts vara autonoma, självständiga, kan man lära sig att kontrollera med hjälp av biofeedback. Detta sker enligt samma principer som när man lär sig cykla eller spela tennis – och övning ger färdighet!

Genom feedback (återkoppling) från kroppen (biologi = liv) görs data från viktiga system synliga på en datorskärm och inlärning ske.

Vad gör cStress FT?
cStress FT är ett biofeedbackinstrument som kan användas för att se effekten av hälsobefrämjande beteende återgärder och vid stressprevention samt olika former av rehabilitering där även andra strategier och metoder kan integreras på olika sätt..

Genom träning med cStress FT arbetar du aktivt både med andnings- och avslappningsträning. Träningen med cStress FT hjälper kroppen att reglera viktiga biologiska system såsom metabola- som kardiovaskulära system och det autonoma nervsystemet. Våra biologiska system påverkas både kortsiktigt och långsiktigt med upprepad träning genom s.k. operant betingning

cStress FT hjälper till att synliggöra och tydliggöra de responser/reaktioner som sker i kroppen. Det bidrar till positiv motivation till träning, liksom att tydliggöra vilka strategier som är effektivast för dig som tränar.

Vad är cStress FT?

cStress FT mäter din fingertemperatur via en sensor. Fingertemperatur är ett robust och bra mått på din stressnivå och din avslappningsförmåga (se vidare faktaruta). När vi reagerar med stress drar de ytliga blodkärlen sig samman, blodet prioriteras till våra stora muskelgrupper, varvid fingertemperaturen sjunker. När vi slappnar av så utvidgas de och temperaturen ökar.

Genom att mäta fingertemperaturen och grafiskt illustrera den på en skärm kan vi alltså se effekten av vår avslappningskapacitet direkt.

cStress FT består också av en mjukvara med inbyggd logik (artificiell intelligens) som analyserar dina resultat. Det finns möjlighet att välja om du vill få avslappningsinstruktioner, lyssna på lugn musik och få hjälp att reglera din andningsfrekvens till en allt lugnare andning.

Användning
– Träna din stresstålighet
– Träna avslappning
– Bemästra stress
– Främja din hälsa
– Hälsa och prestation hand i hand
– Sänk ditt blodtrycket
– Bli fri från huvudvärken

Mäter
– Fingertemperatur

Väl beprövad metod
Fingertemperatur är ett robust mått på stressnivå och avslappningsförmåga. När vi reagerar med stress drar sig de ytliga blodkärlen samman, blodet prioriteras till våra stora muskelgrupper, och prioriteras bort från bl.a. matsmältningsorgan och fingrar (varvid fingertemperaturen sjunker). När vi slappnar av så utvidgas de och temperaturen ökar.

Fingertemperatur biofeedback har använts länge internationellt för att lindra olika stress- och spänningstillstånd, högt blodtryck, magbesvär och huvudvärk. Det finns en lång rad vetenskapliga artiklar i ansedda tidskrifter som stöder metodens effektivitet.

Referenser
Yucha, C. B., Clark, L., Smith, M., Uris, P., LaFleur, B., & Duval, S. (2001). The effect of biofeedback in hypertension. Appl Nurs Res, 14, 29-35.

Nakao, M., Yano, E., Nomura, S., & Kuboki, T. (2003). Blood pressure-lowering effects of biofeedback treatment in hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertens Res, 26, 37-46.

McGrady, A. (1994). Effects of group relaxation training and thermal biofeedback on blood pressure and related physiological and psychological variables in essential hypertension. Biofeedback Self Regul, 19, 51-66.

McGrady, A., Nadsady, P. A., & Schumann-Brzezinski, C. (1991). Sustained effects of biofeedback-assisted relaxation therapy in essential hypertension. Biofeedback Self Regul, 16, 399-411.

McGrady, A. V., Yonker, R., Tan, S. Y., Fine, T. H., & Woerner, M. (1981). The effect of biofeedback-assisted relaxation training on blood pressure and selected biochemical parameters in patients with essential hypertension. Biofeedback Self Regul, 6, 343-353.

von Schéele, B.H.C (1998).. An Implementation of an Artificial Intelligence Based Self-Administered Psychophysio-logical Measurement System into the Primary Care Service”. Presentation at the Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback 29th Annual Meeting, April 1-5, 1998 in Orlando, FL