Utbildningar

Utbildning och certifiering

Verksamheten kommer nu att återupptas och även vidareutvecklas. Tacksam  för synpunkter inkluderande organisatoriska och strukturella.

1. Workshops i hantering av mätsystemen – examination och certifiering ingår i utbildningen för de som önskar.
2. Workshop med huvudfokus på kliniskt och icke-kliniskt tillämpad psykofysiologi i flera steg – examination och certifiering inngår i utbildningen för de som önskar.

Mera information om struktur, innehåll, och priser kommer under oktober-december 2o18 liksom info om anmälningar m.m.
Frågor och synpunkter gärna  till info@stressmedicin.se