cStress mätsystem

cStress dataprogram är en mjukvara vi utvecklat i egen regi och som kan användas till alla HW i underflikarna. Det är framtaget för att fungera enkelt, funktions-. och kostnadseffektivt, göra komplexa analyser lätt och användas både för FoU men också kliniskt inklusive underlag för information till patienter (t.ex. patienter med högt blodtryck som kan använda cStress FT själva efter kort WS) eller vid icke-klinisk användning för alla användare.

För att få en översikt över cStress mätsystem klicka på länken 2013-Produktöversikt

För att kunna observera och identifiera negativa yttringar av psykofysiologisk stress liksom att testa vår förmåga att påverka stress och att slappna av – passivt respektive aktivt – så behöver vi ha ”svart på vitt”, d.v.s. kunna mäta hur våra viktiga biologiska system beter sig. det kan vi gör med psykofysiologiska mätsystem som vi tillhandahåller och som beskrivs på underliggande sidor.

I serien cStress erbjuder vi olika mätsystem. Alla fyra cStress hårdvaror (se underflikar) har samma dataprogram som känner av vilken hårdvara som är ansluten. Faktiskt kan man använda flera på en gång!

cStress mjukvaran innehåller också
1. Instruktioner, biofeedback program och musik, även musiken separat.
2. Andningsstyrning (phaser) som kan anpassas på olika sätt
3. Komplexa statistik program inklusive HRV analys (när hjärtfrekvensen mäts via EKG elektroder)
4. Vi avser även att koppla alla cStress systemen till ett referensbibliotek (ReLy) där traditionell analys integreras med artificiella sådana.

Vid intresse maila info@stressmedicin.se

                                                    cStress psykofysiologiska mätsystem

Med ”c” i cStress avses dels c som i (engelska) change stress, dels c som i (uttalat på engelska) SEE = förstå, inse och se.

Vi använder också ordet/begreppet OICstress som avser ”Observe, Identify and Change stress.

Vi kan också erbjuda andra mätsystem än de vi utvecklat i samarbete med Jan Hoover, Seattle. Mer info via mail – info@stressmedicin.se

Se fliken NeXus mätsystem där vi numera är partner!