Testbädd och utbildning att hantera neuro-psykofysiologiska mätsystem

Vi erbjuder:

(i) Testbädd för forskare, kliniker och de som arbetar inom alternativa medicinska områden. Vi tillhandahåller laboratorier av olika komplexitet som passar de flesta icke-invasiva, dynamiska neuro-psykofysiologiska frågeställningar och utvärderingar. Se vilka mätsystem vi har att erbjuda: http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/

(ii) Olika utbildningar – omfattning, inriktning och nivå – hur man hanterar neuro-psykofysiologiska mätsystem. Allt från enkla utvärderingar till omfattande vetenskapliga studier

Mer info kommer snarast här

Välkomna med frågor till info@stressmedicin.se