Enkel cStress FT biofeedback demo metod

Generellt enkel demo av screening och biofeedback med cStress FT – den som har cStress Calssic eller AIR-PAS kan använda även dem men mitt förslag är att fokusera på FT eftersom det är lätt att förklara, förstå och använda!

A – Screening – passiv och aktiv avslappning mätande med cStress FT

 1. Protokoll (om ej utvecklat i cStress så gör jag det snarast!);
  1. 3 minuter passivt koppla av (passivt kan vara svårt att medvetet göra ”aktivt”). Finns flera sätt att försöka åstadkomma detta, t.ex. ”tänkt med något lugnt …”, ge en enkel läs uppgift med något som inte är upphetsande, eller bra säg; ”kolla av några minuter medan jag gör klart för mätningar (och sedan pysslar man med litet skriv arbete, t.ex. om man tidigare fråga om ”läget” – lugn-oro sista dygnet, sista veckan och sista månaden + och detta varit representativt – kan man göra litet anteckningar runt denna information under de 3 minuter som passiv avslappning (baslinje på fackspråk) skall ske.
  2. Aktiv avslappning. Syfte är att se personens kapacitet att medvetet påverka sitt biologiska beteende utläst i fingertemperatur som refererar till sympatiska nervsystemets (SNS) beteende – ökad temperatur minskad SNS-aktivitet = mer biologiskt avslappnad och sänkt motsatsen. OM pesronen säger ”jag har ingen metod” så föreslå då ”föreställd dig ett minne/situation där du kände dig trygg och lugn samtidigt som du andas som du upplever lugn och skönt”! Har de ingen metod s¨blir det viktigt att direkt efteråt berätta att man kan lära sig oich träna så man verkligen BeMästrar Stress!
  3. Efter dessa två betingelser kan man lägga till lägga till två;
   1. Förställd dig – under ett par minuter (2) en tidigare stressande situation när du kände negativa reaktioner/emotioner!
   2. Slappna sedan av som du gjorde nyss (2 minuter)!

Viktigt är att få ett ”mått” på både passivt tillstånd och aktiv (kapacitet till) avslappning. Sedan kan man använda passiv avslappning för att mäta effekter över tid!  Men också mäta utvecklingen av själva aktiva avslappning som vid utbildning det ju ingår egenträning! Man kan allt så avläsa både passiv utveckling och kapacitetsutveckling!

Ytterst viktigt att förklara lugnt! Vad som mäts, varför och vad man kan göra för att förbättra vid behov! Viktigt att förklara den mätning man gjort och ge tydliga, enkla råd!

B- Autogen träning och biofeedback samt utvärdering

 1. Använd gärna kunskap från de två PPT bilderna (med eller utan mitt tal – ditt eget tal!). Viktigt är att man förstår basalt vad som sker, vilket vanligen ökar motivationen. Viktigt att personen känner sig som en medaktör!!! Liksom idrottaren där tränaren förmedlar kunskap och coachar!
 2. IBED – utvärderingen kan göras enkel med en (förpreparerad Excel graf – jag visar/beskriver vid tillfälle)

Synpunkter? maila!