Om cancer generell och prostata cancer specifikt

Här kommer mera text efter hand! OBS min dyslexi kan försvåra …

Först litet mycket kort (mer i underflikar framöver)
1. Om placebo: jag kommer att fokusera inte bara på cancerproblematiken utifrån olika perspektiv utan också placebo, d.v.s. hur vi förstår hur vi kan via vår egen hjärna påverka grundläggande system så att t.ex. mycket svår cancer kan botas – det finns olika uppfattningar om placebo och jag definierar den på länken
http://biopsychosocialmedicine.com/projects/rd-international-projects-2/placebo-rd/ och ett dramatiskt case på http://stressmedcenter.com/projekt/om-placebo/placebo-case

Jag kommer att arbeta (och skriva här mer praktiskt) utifrån att placebo inte enbart är (a) tro på att ett piller får avsedd effekt, eller (b) att det är tron på gud som gör effekt, eller  (c) man tror på vad någon auktoritet säger/gör eller (d) tron på att gurkmeja via methylering (se punkt 2 nedan) påverkar cancer (vilket forsknings nu börjar visa och därmed ev. en samverkande effekt!) eller … utan det kan vara allt ovan (delvis eller flera tillsammans)
– MEN framförallt att det kan även genereras av icke-medvetna förväntningar/antecipationer företrädesvis i äldre delar av hjärnan (företrädesvis i vårt limbiska system), som påverkar grundläggande dysfunktionellt relevanta fysiologiska och psykologiska processer –
– MEN att detta kan ske i olika hastighet där de mycket snabba kan ”synliggöras” men långsamma (månader/år) kan kallas för spontan recovery! Avsikten är att vi skall successivt mer och mer komma denna ytterst utmanande medicinskt centrala gåta kunskapsmässigt och praktiskt på spåren – väl medvetna om att denna sannolikt varierar varierande mellan och inom individer över situationer och tid! Kanske den största medicinska utmaningen någonsin – som många jobbat med under några tusen år. Kanske kan vi med dagens teknologiska, metodologiska och gradvis kunskaps utveckling påbörja försiktigt att nalkas med klok försiktighet användande oss av IBED – Individuell Biopsykosocial Evidensbaserad Dokumentation?

2. Sedan mycket kort om födan och dess viktig vid utveckling av cancer liksom åtgärdande insatser där den tar en alltmer viktig plats enligt senaste forsknings/kunskaps/praktikutvecklingen. Har skrivit på flera andra hemsidor om detta och kommer att göra det nedan också men kan direkt referera till https://www.health.harvard.edu/cancer/can-diet-help-fight-prostate-cancer men också t.ex. methylering och där specifikt t.ex. gurkmeja se t.ex. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4596544/ eller (kanske litet mer lättläst?) http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/PSTGKKt3HR08tmK69w7J1b/does-turmeric-really-help-protect-us-from-cancer

Nedan underflikar – kommer att byggas upp under oktober-december 2018 och fokuserar på

1.       Patientens situation generellt och specifikt samt vad kan jag som patient bidraga med? Om ”Patienten som utbildad, aktivt, kompetent (utifrån vars och ens rimliga förutsättningar) resurs och medarbetare i sin egen rehab” som är en omarbetning av min doktorsavhandling 1986 vid Uppsala Universitet.

2.       Vad är egentligen cancer utifrån aktuellt kunskapsläge; hur utvecklas den, hur förebyggs den, hur kan den diagnostiseras och hur kan den – med olika metoder påverkas.

3.       Några fallbeskrivningar  inklusive min egen

4.       Tips till er som avser att få utredning och behandling i Finland – avseenden resa, uppehälle, möjligheter att tillaga/köpa föda som anses (mer och mer dokumenterat) utgör en viktig del av behandlingen av olika former av cancer.

5.       Fler flikar kan komma om jag får förslag via mail (info(at)stressmedicin.se 

OBS dessa flikar kommer att ”öppnas upp” för dem som önskar men då med lösenord som ni får via mail. Flikarna avses förhoppningsvis bli färdiga under september 2018. Finns inga FoU medel till detta men ni som vill stödja detta arbete kan göra det men då via http://stressmedcenter.com/adhd-fonden – ange för ”CanSeResurser”

Mer text kommer på hemsidan www.biopsychosocialmedicine.com

Bo von Scheele
Augusti 2018