Vad är/gör stressmedicin?

Stressmedicins verksamhet (1991-?) bygger på (a) Bo von Scheeles avhandling 1986 (referens nedan) som fokuserade på empiriska studier av ”behandling” dominerad av grupputbildning, coachning och personligt skräddarsyende av en biopsykosocial-kulturell manual (se nedan) som visas längst ner, men också många tidiga ansatser med biopsykosocial medicinsk inriktning (se t.ex. fliken vetenskap) liksom Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback, www.aapb.org 

Vi (liksom alla andra inom medicin/psykologi/psykiatri) arbetar inom icke-exakt vetenskap och därför är noga med att väl definiera det paradigm vi arbetar utifrån = biopsykosocial medicin, Engel 1977, och integrerad psykofysiologisk stressmedicinsk* konkretiserande plattform, www.ipbm.se (se också mera under vetenskapsflikarna, t.ex., http://stressmedcenter.com/vetenskap – speciellt ”Thales-princip”).  

1. Fokus är på FoU eftersom området knappast är känt inom hälso- och sjukvården och, i brist på FoU medel fortfarande i början av sin utveckling. 30-års erfarenhets argument ”att effektiv utredning/intervention/utbildning/… inom stress relaterade sjukdomar fordrar denna okända specialist disciplin. Vi skiljer noga på normativt- och kliniskt inriktad forskningsdesigner. 

2. Fokus är också på klinisk tillämpning  – prioriterat f.n. är PTSD, ADHD och hypertension men generellt använder vi manualen ”patienten som utbildad, aktivt resurs i sin egen rehab”) där varje patient genomgår en verklighetsanpassad, användbart, individuellt motivationsgenererande och rimligt ”förståelsebar” kunskapsbas (se nedan) som man skräddarsyr efter egna möjligheter och förutsättningar i princip i termer av ”egen ledarskapsutveckling” men också icke-kliniskt, ”Bemästra Stress på jobbet” (prestation och hälsa hand i hand) och ”friskare med åren” (speciellt för seniorer). (i) Psykofysiologisk utredning där även kapacitetsanalyseringar ingår (individuell påverka centrala system som vi mäter), (ii) interventioner domineras av grupputbildning (se ovan ”(a)” och enskilda behandlingsinsatser samt (iii) utvärdering sker med IBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation.

3. Fokus är också på teknologisk utveckling; (a) mätsystem (cStress serien – se flikar på hemsidan) där EKG-hjärtfrekvens, RSA-biofeedback och HRV-utvärderingar, utandningskoldioxid och syremättnad, hudtemperatur, hudkonduktans utgör prioriterade parametrar och där www.stressmedlab.com avser att erbjuda hyra av system, (b) utveckling av bl.a. mönsteranalys av komplexa processer medelst AI och (c) utveckling av interaktivt kommunikationssystem – AI-ReLy (Reference Library)

4. Organisationer för utom Stress Medicine AB = Svenskt Center för Stressmedicin, www.stressmedcenter.com, Institutet för psykofysiologisk beteendemedicin, www.ipbm.se och Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback, www.aapb.org

Huvudargument:  För att hälso- och sjukvården skall kunna utvecklas effektivt (utredning, behandling och dokumentationer) avseende stress- och livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem fordras integrering av ovan kunskap/praktik/metoder och relaterad teknologi steg-för-steg utbildning för att bygga upp kunskaps- och klinisk praktiktillämpning samtidigt som de som ingår i denna utbildning kan arbeta heltid och har tid med familj och fritid!

* Har kapacitet också att integrera västerländsk (reduktionistisk) – och österländsk (holistisk) medicin genom speciellt fokus på några ”gemensamma nämnare”, (a) autonoma nervsystems dynamiska beteende (”beaktande” SAM, sympatiko-adrenomedullära- och HPA, hypotalamus- hypofys -binjurebark axlarna/systemen) och (b) delar av cellmetabolismen liksom (c) kardiovaskulära beteenden.

Sammanfattning av den biopsykosociala-kulturella manualen (kallad MBiL – MedBestämmande i Livet)

Referens: von Scheele, B.H:C. Assessment of a Multifaceted Treatment of Negative stress: A Cognitive and Cardiovascular Approach. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensiv Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 4. 1986.