cStress AIR-PAS

Varför bör AIR-PAS parametrar mätas, d.v.s. utandnings CO2 (etCo2), syremättnaden (SpO2), blodvolympulsen (BVP) och (ej EKG-uppmätt) puls?
Info av Bo von Scheele

Först (2019-02-08) dock några kommentarer som refererar till att vi har svårigheter att få fram en hårdvara eftersom vår tidigare tillverkare har sålt hårdvaran till US-företag som har andra intressen än klinisk psykofysiologi! Vi kan alltså inte längre erbjuda AIR-PAS, d.v.s. hårdvara och det unika cStress dataprogrammet (som kan användas till alla våra existerande hårdvaror, t.ex. cStress FT eller cStress Classic – var för sig eller tillsammans).
Givet vi inte finner en lösning på en ny hårdvara för AIR-PAS så har jag några förslag som gör att man kan hålla hög säkerhetsgrad utan AIR-PAS, speciellt vid klinisk andningsträning (OBS se mer under huvudfliken ”Informationer”).

Viktig är att man är klar över VAD man vill mäta för att få svar på vilken kliniska/icke-kliniska fråga – alltså VARFÖR man mäter. Utredning/analys eller intervention/biofeedback-behandling/träning

Utgångspunkt och Förslag 1: Mäter man etCO2 och SpO2 för att ha koll på klinisk hyperventilation/hypokapne så bör man mäta dessa parametrar men det kan då ske med stand alone instrument, som alltså inte behöver kopplas in med andra parametrar (som kan mätas separat, t.ex. respiratorisk sinusarytmi (RSA) som bör mätas via EKG).

Utgångspunkt och Förslag 2: Vill man mäta avslappnande effekt av andningsträning eller strategier där andningsträning ingår (det vanligaste, t.ex. med suggestioner eller guided imagery) så kan man göra det med FT, t.ex. cStress FT. Skälet är att om man parallellar FT-data med subjektiva data så ser jag det som icke-kliniskt ok! Förklarar varför; FT visar robusta, sofistikerade förändringar indikerar sympatiska nervsystemets (SNS) aktivitet/beteende. När FT går ner (SNS enerverar alfa-receptorerna i kapillärernas kärlväggar) uppregleras SNS (ökar stressgasen) och när den sjunker nedregleras SNS (stressgasen sänks – är i vila). När vi gör en biologiskt korrekt andning så påverkas vanligen SNS också och när etCO2 är inte fel så reagerar FT positivt eftersom hypokapne/hyperventilation i sig utgör en kemisk stressfaktor vilken påverkar SNS negativt. MEN det finns ett problem här och det är om personen/patienten inte kan hantera SNS-stress väl, då kan negativ andning (t.ex. hypokapne) döljas av detta problem. Samtidigt kan man integrera och söka fram en funktionell andning (som ju påverkar både kemiska och autonoma processer) via att avläsa 1/100 C = när FT går upp, kanske bara 2/100 C så är det en signal som är konstruktiv (givet inga rörelser påverkar) och tyder på en samlad positiv effekt av beteendet, enbart andningsbeteendet eller detta tillsammans med adderade kluster strategier (t.ex. suggestioner, bilder, ..).      

Jag kommer att göra ett protokoll som kan efterfrågas för just cStress och andningsrelaterad träning via mail till info@stressmedicin.se

Kan tillägga att FT är den mest robusta dynamiska markör av SNS beteendet som också är lätt att förstå (efter 10 minuter förklaring), tolka och följa upp över tid. Alltså perfekt även vår egenvård/träning liksom även faktiskt egenanalys av ens förmåga att biologiskt korrekt slappna av! Är den inte ok (lätt att se), så kan man träna sig till det – gärna motiverande och praktiskt kunskapsbaserad – kan ske med en virtuell eller fysisk 4-timmars workshop!   

Nedan tidigare text av relevans!
Litet kort nedan (NB klinisk psykofysiologisk stressmedicin är en specialdisciplin som inte är välkänd i Sverige):
1. etCO2 är avgörande att mäta för att förstå delar av cellmetabolismen generellt men också specifik när olika former av andningsträning används (speciellt kliniskt vilket nu snabbt ökar!). Se http://stressmedicin.se/information/andning/ och underflikar. Varje människan har olika etCO2 nivå och inom individ variation vilket är kemiskt kritiskt när utredning, åtgärder och klinisk dokumentation. Vi kan med AIR-PAS identifiera varje individs optimala andningsbeteende med cStress (Respiratoriskt Sinus Arytmi, RSA och etCO2 – båda lika viktiga)

2. SpOS visar hur syretillförseln fungerar, vilket är avgörande för hela organismen. Vid andningsträning (när man inte mäter och vet hur den kemiskt och kardiovaskulärt påverkar) kan som värst allvarliga problem uppstå! Jag har haft patienter som vid vanlig Yoga andning utvecklat bl.a. panikproblem men också generaliserad ångest som sannolikt delvis kan relatera till biologiskt felaktig andning!

3. BVP visar pulsation i blodkärl, en information som kan användas på flera sätt varav ett att man kan se innan en migränattack utvecklas hos patienter med detta problem!

Sammanfattning; För att utreda och åtgärda/förebygga effektivt biopsykosocialt relaterad dysfunktionell stress fodras individbaserade dynamiska mätningar där också kapacitet att påverka kort- och långsiktigt ingår i utredningstesterna (se också t.ex. http://stressmedicin.se/information/stressmedicin-for-alla-av-oss-alla/! Ofta känner man till klinisk användning av HRV-(hjärtfrekvensvariations)-analyser medan dessa är statiska och ger begränsad information om autonoma nervsystemet.

Här är individ baserad dynamiskt Respiratorisk Sinus Arytmi, RSA, mönster analys mer affektivt.   Detta gäller autonoma nervsystemets oscillatoriska balans där hudtemperatur (se cStress FT) är det mest säkra måttet på den sympatiska delen av sympatiska nervsystemets dynamiska beteende. Här kan vi se om vi biologiskt kan effektivt slappna av såväl passivt som aktivt, medvetet.

Eftersom oftast är också metabolismen påverkad och här kan vi genom att mäta etCO2 och SpO2 se hur det varierar varierande inom och mellan individer över situationer och tid.

Min kliniska uppfattning är sedan c 1986 att en effektiv stressmedicin fodrar ovan analyser förutom mera traditionella former av anamnes

OBS Tyvärr vi har just nu slut på själva hårdvaran till AIR-PAS och företaget som tillverkade det har ingen produktion längre. Vi arbetar för att få fram en hårdvara och ser flera alternativ som vi undersöker! Info snarast här.

Dock finns 1-2 begagnade system för ev. uthyrning eller försäljning
cStress programmet gör lika typer av analyser, bl.a. HRV analys av hjärtfrekvensdata
Kostnad: 35000 kr + moms
Certifikat är grattis första åren men kostar sedan 1.250 + moms per år

OBS att ni som använder cStress AIR-PAS b ör inte uppgradera till Windows 8 MEN väl Windomws 10! Skälet är bl.a. att ha en Adapter till hårdvaran (Com port till USB) som klarar till Windows 7 och 10 men ej Windows 8.

AIR-PAS Historia
En första prototyp av AIR-PAS utvecklades i slutet av 1990-talet i samarbete mellan Stress Medicine AB och MedAir Ab i Delsbo. Nedan ses den första tillverkade versionen. Vi hade ett utmärkt samarbete men tyvärr så skedde inget substantiellt produktgenombrott helt enkelt för att området Integrerad psykofysiologisk Beteende Medicin (www.ipbm.se) som utgjorde plattformen för stressmedicinen som vi utvecklade i Sverige (som byggde på min doktorsavhandling 1986 http://www.avhandlingar.se/avhandling/92a79676af/ – se också http://stressmedcenter.com/

Av flera skäl, bl.a. nedreglering av psykofysiologin när Stress Medicine AB efterhand som www.pbm.se fokuserade på Kognitiv Beteende Terapi (vilket Stress Medicine AB gjort tillsammans med psykofysiologi sedan 1991). Stress Medicine AB har återstartats i termer av tillbaka till framtiden för att vidare utveckla det som påbörjades från 1986.

Mer info om historien? Se t.ex. http://stressmedicin.se/om-oss/

Gammal text som skall tas bort: Nedan är alltså tyvärr historia för närvarande
För att mäta utandningskoldioxid och syremättnad, vilket är viktigt för att få en kemisk bild av basal metabolism så rekommenderar vi använd av cStress AIR-PAS.  Samtidigt så söker vi alternativa sätt att mäta framför allt CO2.

För mera information maila till info@stressmedicin.se