Om föda

(OBS arbetande text – ej helt färdig)
En revolution sker nu äntligen inom födoområdet med relevans för i princip de flesta (eller kanske t.o.m. alla?) alla medicinska/psykologiska/psykiatriska områden. Nedan diskuterar jag några gemensamma nämnare i den extrema komplexitet av biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och fysiska processer som påverkar människan samtidigt som vi alla ackumulerande påverkas av manipulativa automatiska/omedvetna internaliseringsprocesser som sker, överflödar i vårt samhälle – samtidigt som vi påverkas på många olika sätt som varierar mellan människor på (alltså även i viss mån individuellt som ökar komplexiteten) olika sätt – och speciellt vår hjärna, som är kanske det mest komplexa (som vi känner till) i universum.

Livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem utgör en av de allra största utmaningarna. Eftersom människor varierar i varierande grad mellan individer och över tid så är kunskapen både generellt och individspecifik inom human vetenskaperna begränsad och bristfällig samtidigt som vi som kliniker måste hjälpa patienten framför oss.

Diskuterar dessa problem ur olika perspektiv på annan plats och fokuserar här enbart på den stora betydelse kunskaps- och praktiskutvecklingen som sker sista c 10 åren och som ackumulerar! Jag tar upp framför allt ur två fokus som sammanlappar;

1.       Kunskapsinhämtning: Antiinflammatorisk föda är uppenbarligen mycket viktigt även för väsentligen friska eftersom det får en förebyggande effekt. För i princip alla sjukdomar och mentala problem har det direkt eller indirekt relevans som i många fall kan vara avgörande för utgången. Även om (naturligtvis) mer forskning behövs (behövs alltid i princip på alla områden – speciell farmakologiska) så anser jag att nedan kan vi – givet stegvis successivt och skräddarsyende utifrån individuella förutsättningar och preferenser . genom att lära oss själva om antiinflammatorisk föda och finna vår ”melodi” på ett kanske avgörande sätt bidrar till vår egen hälsoutveckling – se också http://stressmedicin.se/aktuellt/gladjande-utveckling-inom-halsovetenskaper/, http://stressmedicin.se/information/stress/tips/ och ”patienten som utbildad, aktiv … ” på denna hemsida.

2.      Praktik: Vad kan vi då göra mer specifikt praktiskt för att optimera vår egenvård – i detta fallet ”födobehandling”?
(a) Postprandial (eftermåltids-) inflammation relaterar till effekter av födointag som sker närmaste tiden efter födointaget. Hos de flesta av oss (kanske alla) sker varje gång man äter föda som påverkar inflammatoriska processer så kan en litet destruktiv effekt uppstå som kanske symptommässigt
maskeras genom kompensatoriska system/processer (som i sig över tid tunnas ut/överansträngs och symptomen uppträder efter år av långsamma destruktiva förändringar – där också de kompensatoriska systemen även ger symptom på grund av deras egen dysfunktionella utveckling).  I korthet; utan att vi märker det kan vi bygga upp stegvis en inflammatoriskt kronisk process – dörröppnaren för många olika svåra kroniska sjukdomar! MEN om så är fallet med mig – vad kan jag göra då? Svaret är under punkt 1 och sök dig fram till det som är bäst lämpat för dig! Svårt? Absolut! Men ge dig inte! Jag själv bygger mycket på www.bengmark.com
(b) Autofagi – https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fasta-en-vag-till-langre-liv – betyder i princip att våra celler kan reparera sig själva givet den får chansen till detta. Nu har detta blivit kommersiellt intressant så se upp även här! Gäller att lära sig och sedan finna ut sin modell. Skall senare skriva nedan hur jag själv gör i min egen rehab.

Ovan är mycket omfattande och kan skrämma många generellt! Men min egen text ovan kan i sig vara skrämmande för dem som inte tidigare hört om detta eller hunnit tänka till! Skall försöka nedan ge en mer sansad modell om ovan.

MEN jag vill redan dessutom här uppmärksamma på att den ackumulerande manipulationsprocess som nästa ohämmat tillåts ske hjärntvättar omedvetet oss (internaliseringsprincipen) anser jag måste åtgärdas av de politiska partier som vågar – för att människor inte skall förleda in på vägen mot ohälsa och sjukdomar och mentala problem!

Om vi nu dessutom tar ett biopsykosocialt medicinskt perspektiv så kan några ”saker” lyftas fram:

1.       Tillkommer ”extraeffekter” på även fundamentala biologiska processer i termer av operant betingning! Det är visar i studier på många olika t.ex. kemiska processer, t.ex. hypokapné (låg etCO2, koldioxid så att reaktioner kan ske utan yttre kemiska påverkan). Det betyder att vid (sannolikt) varje eftermåltidsinflammatorisk process så sker också en operant betining – alltså inte bara 0-1 till (långsam med dock) inflammationsutvecklig utan 0-2 genom den operanta betiningen. MEN glädjande nog kan vi räkna med samma när vi ändrar, d.v.s. INTE intar föda som är inflammationsstimulerande. Skall vi  öka den positiva effekten kan vi använda integrerad biofeedback inkluderande de vanligen effektiv strategierna vid biofeedback träning.

2.      De psykosociala processerna, alltså både den egna psykologiska processen liksom den sociala. Det vi gillar/uppskattar är ofta betingat till positiva emotionella reaktioner som i sin tur relaterar till biologiskt positiva signaler inklusive de i autonoma nervsystemet (som utgör en gemensam nämnare för i princip alla biologiska reaktioner). Kan vi hitta föda som är icke-inflammatorisk positiv och som vi gillar eller lär oss gilla så blir det kanske 3-0. Samma gäller sociala processer. Kan vi alltså inkludera kvaliteten i egna psykologiska processer (som kan styras t.ex. genom integrerad biofeedback) och sociala så kanske det blir 4-0 i ställer för 0-2.

3.      Skall vi sammanfatta ovan så innebär det ofta förändringar i vanebeteenden! Här kan vi finna stod i Aristoteles (vanor en konsekvens av upprepade beteenden) och Astrid Lindgren (Pippis ”ta i på skarpen” om hon inte lyder sig själv när hon bestämt hon skall gå och lägga sig!)  

Avslutningsvis föreslår jag se till du får relevant (kolla noga kritiskt) tillämpad kunskap som du skräddarsyr praktiskt genom modellen HyPTeEL (Hypotes – Planerna – Testa – Utvärdera) för att komma fram till det som successivt blir det som påverkar dig mest positivt (relaterat till egna – och kanske medicinska? – utvärderingar) som sedan via upprepning och ”ta i på skarpen” (argument från Pippi Långstrump/Astrid Lindgren) vid behov – med hög sannolikhet det leder till öka hälsa och livskvalitet. Det är det som jag avser med ovan och vad jag föreslå.

– ?
– Oj
— Oj, oj?
Är det möjligt – är det sant? Att jag själv bestämmer till stor del över min hälsoutveckling?

Mycket sannolikt! Inte het fel att sikta på att vinna hälsomatchen med 3-0 – VID VARJE MÅLTID! Nåja, kanske nästa alla måltider.

Häftigt? Smärtsamt inse detta? Bilda grupper, stötta varandra, …. alla vinner ju matcherna – samtidigt så, det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl! Steg för steg leder ”kämpa väl” till seger! Många små steg skapar stora framsteg!

Lycka till!