Om oss

Stress Medicine AB startades 1991 i Bollnäs av Bo von Scheele med klinisk verksamhet inom (biopsykosocialt förankrad) stressmedicin. Verksamheten bygger på hans avhandling 1986 vid Uppsala Universitet*, och den har sedan utvecklats genom åren med mottagningar på många håll (numera namnändrad till PBM med något annorlunda inriktning se  www.pbm.se). Bo lämnade PBM för cirka 10 år sedan och omstartade Stress Medicine AB företaget för att återta den biopsykosocial stressmedicinska utvecklingsarbetet en inriktningen som företaget hade från början eftersom verksamheten gradvis kom att domineras av kognitiv beteende terapi, KBT, vilket inte var Bos enda prioritet även om KBT alltid ingått som del i det biopsykosociala stressmedicinska verktygslådan.

Namnet Stress Medicine AB återtogs liksom psykofysiologiska mätsystem, namnet cStress samt logon från 1983 (logon gjordes av Kerstin Sundin, Söderhamn, i samband med avhandlingens manual trycktes) som symboliserar verksamheten.

2020 ändringar i hemsidor inom stressmedicin gruppen
Listar en del förnärvarande aktiva hemsidor nedan
OBS varning för dyslexi
www.stressmedicin.se
www.ipbm.se
www.carism.se
www.stressmedcenter.com (SCS)
www.healthcreators.com
www.culturalmedicine.se
www.adhdfonden.se (kommer att avslutas av ekonomiska skäl och ingå i SCS hemsida)
—-
www.biopsychosocialmedicine.com
www.skillsbeforepills.com

Stressmedicin AB ingår i Stressmedicin gruppen som ”modern” där övriga organisationer och hemsidor är:

Nedan skall uppdateras snarast:
Svenskt Centrum för Stressmedicin, www.stressmedcenter.com, MindBioFeedback, www.mindbiofeedback.com,  och Insitute for Psychophysiological Behavioral Medicine, www.ipbm.se och ADHD fonden, www.adhdfonden.se, m.fl.

The Stress Medicine Group

Om Bo von Scheele
Bo von Schéele’s personliga historia har hög relevant för verksamheterna genom åren – den är i korthet

  • Musikutbildning I Sverige och Österrike, piano, dirigering och komposition. På grund av svår stress, som värst totalförlamad, relaterad till trauma (PTSD) under första året, avbröts en planerad karriär för pedagogiskt arbete som Folkhögskolelärare vid Bollnäs Folkhögskola i ämnena musik, (från c 1986), psykologi och biologi.
  • Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet, 1979-1986. Fil Dr 1986; ”Cognitive and cardiovascular assessment of a multifaceted treatment package for negative stress”.
  • Grundade Stress Medicine AB 1991 (Trace AB 1989) för utveckling av biopsykosocialt förankrad stressmedicin. Omfattande kliniskt arbete med olika patientpopulationer (från högt blodtryck, mentala/psykiatriska problem till komplexa tortyrrelaterade dysfunktioner och utbrändhet) där stressrelaterade sjukdomar och problem utgjorde gemensam nämnare.
  • Startade Institutet för Psykofysiologisk Beteende Medicin, IPBM, www.ipbm.se, 1998, tillsammans med prof. Lennart Melin och Prof. Töres Theorell.
  • Startade upp Svenskt Centrum för Stressmedicin (www.stressmedcenter.com) 2001 i samarbete med landstinget, länsstyrelsen i Gävleborg, Högskolan i Gävle, Bollnäs kommun, IPBM (ovan) och Stress Medicine AB (ovan).
  • Ordförande i internationella sektionen, Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback, www.aapb.org, 2006-08 och 2012-2015 (medlem sedan 1992)
  • Internationella framträdande i Europa, USA och Asien
  • Mälardalens Universitet, adjungerad professor i medicinsk teknik, 2008 – 2010. Handledning av avhandlingar bl.a. inom komplex systemanalys och artificiellt intelligens inom psykofysiologisk stressmedicin. Från 2010 universitetsoberoende.
  • Startat upp 2010 tillsammans med Thomas Österling, AI-programmerare CARISM – Center for Applied Research in Integrated Stress Medicine, www.carism.se i Ronneby. Verksamheten namnändrad 2014 till MindBioFeedback, www.mindbiofeedback.com.
  • Icke finansierad FoU verksamhetsfokus och engagemang bl.a. vetenskapsteoretiskt (www.biopsychosocialmedicine.com), ADHD problematiken, www.adhdfonden.se och försök att folkrörelseförankra samverkan med hälso- och sjukvården, www.healthcreators.com.

Tyvärr är psykofysiologiskt förankrad stressmedicin ännu inte känt inom den svenska hälso- och sjukvården. Orsakerna till detta (enligt min uppfattning) beror delvis på
– att det inte finns någon utbildning inom området
– att vi använder systemintegrerad biopsykosocial medicin som vetenskaplig plattform men
– att vi använder psykofysiologisk teknologi och metodologi, vilket ej är vanligt inom medicinska områden
– att också att vi använder läkemedel endast som tillfällig ”simdyna” (givet inte livshotande tillstånd) för livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem, vilket blir problematiskt när t.ex. blodtrycksläkemedel användningen minimeras, vilket är en av konsekvenserna enligt vår mångåriga kliniska erfarenheter, se t.ex. på http://stressmedcenter.com/vetenskap och underflikar eller http://stressmedicin.se/projekt/hogt-blodtryck/ – hypertension är enbart ett exempelområde av många inom livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem.

Dessutom bygger knappast dagens hälso- och sjukvård i praktiken på vår grundsyn i patientarbetet att se ”patienten som en utbildad, mer och mer kompetent resurs och medarbetare i sin egen rehabilitering” (och inte ett problem), något som även jag själv lärt mig mycket av genom åren. Men utan integrerad psykofysiologi (och påverkan från www.aapb.org) skulle vår svenska modell av stressmedicin inte ha kunnat utvecklas. Skälet är att den komplexitet som varierar inom och mellan människor i deras komplexa verklighet kräver en psykofysiologisk plattform för att synliggöra – för patienter som såväl kliniker och forskare – några centrala systems beteende, on- och off-line. Alltså ”Se vad du för och gör vad du ser” principen i integrerad biofeedback.

* ”Assessment of a multifaceted treatment of negative stress : a cognitive and cardiovascular approach” http://www.avhandlingar.se/avhandling/92a79676af/ där ”behandling” i von Schéeles avhandling var studiecirkelstudier där poliser och lärare utbildades i MBIL, MedBestämmande i Livet, en biopsykosocial verktygslåda – manual med handledda personligt ”skräddarsydda” aktiviteter och träning. Utvärdering gjordes även med psykofysiologiska parametrar.

Mer info – info@stressmedicin.se