Arbetsmaterial – psykisk ohälsa

Enbart för er som fått lösenord – och icke-spridningsavtal gäller – och som kommer att inbjudas som medarbetare i detta (under uppstart) ”psykisk hälsa”-projekt – om ni vill!

Nedan bild avser att speciellt visa att kunskapsplattformen – som kommer att finnas i 3 svårighetsnivåer – eftersom kunskapens som förmedlas är mycket komplex, speciellt för de som inte känner till informationen som förmedlas. Viktigt är att man inte skall bli orolig för att man inte skall klara av att förstå kunskapsplattformen! Som jag ser det är det viktig att man får en uppfattning om samspelet mellan äldre och nyare delen av vår hjärna eftersom den kunskap och dess tillämpning är en förutsättning för att man skall effektiv kunna påverka komplex biopsykosocial stress och livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem så effektivt som möjligt. Varför då? Jo, att man inser att vårt tänkande är mer ickemedvetet än vad vi vanligen är medvetna om! Mycket av stress- och livsstilsrelaterade processer/tankar/beteenden är icke-medvetna. Men vi kan lära oss att förstå inte bara en hel del av detta utan också bli mera medvetna och motiverade att påverka dessa komplexa processer/beteenden! OBS att en del av den kunskap (och dess tillämpning) som presenteras inte ännu är välkänd inom dagens hälso- och sjukvård. Detaljer om verktygslådan kan ses/höras i del III POP.

eller

Inledning: Det finns flera ”gemensamma nämnare” för psykisk ohälsa oavsett vilka yttringar och intensitet som har utvecklas! I projektet ”psykisk hälsa” adresserar vi dem för
(a) (även egen) utredning, (b) ev. coachade egeninsatser liksom också (c) kunskapsbaserat fundament (bl.a. de 9 utmaningarna men sedan mycket mera av åtgärdande praktiska verktyg och instrument)!

-> Nedan textfokus och ett antal länkar avser generell kunskapsplattform för (sannolikt kunna få optimalt möjlig effekt vid användning av de metoder som nu uppdateras (även i APP-form)! Det  är min uppfattning, men som bör kritiseras/granskas – kanske det är nödigt svårt hinder? Min uppfattning varför jag anser detta utvecklade jag redan 1983-1986 i MBiL, som jag sedan vidareutvecklat. MEN detta har ej förändrat min grundläggande uppfattning – som jag nu kanske modifierar, givet tunga argument – först från er få som nu testar nedan! OBS dock att jag inte tror jag varit vidare ”pedagogiskt vänlig och effektiv” genom åren liksom att det troligen behövs visa förkunskaper OCH även vana vid denna typ av kunskapsinlärning!

-> Sammanfattning av utmaningarna, de är alltså (se ovan) i princip desamma upplägg för mig nu som 1983 – och min erfarenhet är att de av patienterna som lyckats förbättra sin hälsa genom åren är de som förstått de viktigaste kunskaperna som förmedlats! Sannolikt  för att de blivit mer motiverande. Detta ”talar för” kunskapsförmedling/överföring möjliggörande egenvårdsinsatser (eller förebyggande åtgärder) insatser i termer av t.ex. http://stressmedicin.se/information/patienten-som-utbildad-aktiv-resurs/ – patienten som utbildad aktivt resurs!

OM de 9 (kunskaps- och tillämpningsutmaningar
E
n del inte helt klara och andra inte alls klara. OBS också att nedan är pågående arbete och t.ex. kan ordningen på utmaningarna omprioriteras, t.ex. 9 kan bli 4.

Några saker:
1. Detta är alltså arbetande infos som (ganska naturligt) kan vara svåra (a) att förstå, (b) uttrycka/formulera i egna termer, men också (c) att ”se” hur praktiska egen tillämpningar kan utformas – egna men också föreställa sig andras möjligheter.
2. Jag tror att denna kunskapsbas kan användas effektivt och praktiskt för olika projekt/fokus inriktningar som t.ex.  PTSD, ADHD, OCD, …. utmaningarna avses utgöra en del av plattformen för att förstå sina problem liksom att man ser lösningsmöjligheter -> alltså om man någorlunda förstår de 9 utmanande – på individuellt anpassad nivå och utifrån sitt egna sätt att tänka – ta till sig, skapar det en konstruktiv plattform för egenvård. Detta är viktigt eftersom förstår man någorlunda så kan man inte bara (vid behov coachad) skräddarsy verktygen utan känna ”jag kan själv”-känslan och därmed skapa egen motivation! MEN för att åstadkomma önskade resultat fordrar det också omfattande egeninsatser (tid, engagemang …) som i sin tur sannolikt fordrar kunskapsbaserad motivation …
3. Givet min uppfattning ovan stämmer – vilket är frågor ovan att jobba med initialt i projektutvecklingen; t.ex. hur mycket av infos skall användas, hur presenteras pedagogiskt, ….

Nedan länkar ”kanske har ett omöjligt innehåll” men dessa länkar kan sparas ner och använda … !
OBS länkarna nedan kommer att uppdateras – och jag är alltså tacksam för synpunkter/förslag/ …. 

Översikt över PPT med intalad text
(som kan bearbetas med instuderingsfrågor och examinationsfrågor – ej färdiga än)

  1. Att förstå förutsättningar för tänkande, upplevelser, problemlösning, hälsoutveckling baserad på tillämpbar kunskap om vår hjärnas evolution genom årmiljonerna
    PTSD bilder 2019-20  OBS Denna länka är mycket uppdaterad 2019-07-15
  2. Översikt över kunskapsutvecklingen inklusive en problemlösningsmodell – utifrån det vetenskaps paradigm som detta projekt bygger på samt ”hur uppstår traumatisk (och övriga) minneskonstrakt liksom hur de påverkar oss samt hur vi kan befria oss från deras slaviska kontroll av oss – i termer av rekonsolidering.
    DEL II POP
  3. Verktygslådan och hur den kan implementeras samt litet mer om epigenitik – DEL III POP Uppdaterad 2019-07-17
  4. Vidare om (a) gut-brain axeln och hur tarmfloran ofta är avgörande för vårt hälsotillstånd, om ”mina vänner symptomen”, ett sätt att använda och vända på symptomens användbarhet, och ”hjälpmedel, material och dokumentation – DEL IV POP  Uppdaterad 2019-07-17
  5. Några speciella områden, här ”vad är biofeedback” – Vad är biofeedback o AT intalad PPT

Mer kommer … framöver …

Förslag; lyssna igenom en gång – planera sedan med papper och penna/PC i handen och kör igen men stoppa och fundera/elaborera/formulera i egna termer, ….. tänkt på att det avgörande är att icke initierade skall kunna förstå – annars är projekten meningslösa. Avsikten är att skapa möjligheter till egeninsatser – som, som jag se det, ligger långt före aktuell kunskaps/praktik nivå inom dagens hälso- och sjukvård!

2019-07-11 – 2019-07-18
BvS