Planering av nyemission

Information från Bo von Schéele, grundare av stressmedicin i Sverige 1991 och vidareutvecklare av området integrerad psykofysiologisk stressmedicin i Sverige och Stress Medicine AB

Eftersom vi nu, efter många år, ser tecken för ett genombrott inom klinisk psykofysiologisk stressmedicin så planerar vi för en nyemission under vården 20178.

Ett av skälet är att vidare utveckla mätsystemen i cStress serien inklusive AI (artificiell intelligens) analys av komplexa data och ett annat är att finansiera en projektledare som kan hålla samma och vidareutveckla alla olika verksamheter; försäljning av mätsystem, utbildningar/workshops, icke-kliniska–, och kliniska aktiviteter samt vara projektledare för ett stressmedicin center i mellan Sverige. Detta möjliggör att jag själv (som passerat 75 år men arbetar med oförminskad styrka) kan helt fokusera/satsa på normativ och klinisk forskning och FOU på  inom området integrerad psykofysiologisk stress/beteende medicin som fortfarande behöver vidareutvecklas.

Ett avgörande skäl för utveckling i termer av ovan är att hälso- och sjukvården fortfarande saknar dels psykofysiologisk teknologi och metodologi liksom dess kunskaps och praktikbas. Detta gäller såväl utredning, åtgärdsprogram där integrerad biofeedback ingår som ett bland verktygen i verktygslåda och utvärdering på individuella och generella nivåer.

Stress Medicine SMAB AB startade jag för första gången 1991 och utvecklades sedan inklusive namnbyte  namnbyte, till nuvarande www.pbm.se. Jag lämnade företaget när nya aktieägareintressen påverkade företaget i en annan riktning än mina egna ambitioner – som alltså var och är att vidare utveckla just integrerad psykofysiologisk stressmedicin. Därför startade jag om ett nytt AB 2009 med det ursprungliga namnet Stress Medicine AB för att gå tillbaka till framtiden (och de gamla, fortfarande ytterst angelägna ambitionerna som fortfarande är lika valida) – en framtid som jag nu ser tydliga tecken på går en ljusnande framtid till mötes.

Utgångspunkten för den verksamhet jag själv initierat och lett har en biopsykosocial medicinsk bakgrund där patienten inte ses som ett problem utan som en resurs där bl.a. utbildningsmanualen finns med på http://stressmedicin.se/om-oss/stressmedicin-fyller-30-ar/

Fokus är på

  • Klinisk psykofysiologisk stressprofilanalyser inklusive kapacitetstester
  • Förklaring av data som plattform för planering i samverkan med patienten
  • Biopsykosocial medicinsk utbildning, individuell användning av verktygen coachade där integrerad biofeedback ingår
  • Utvärdering utifrån individen, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation (IBED)
  • Nytt för 2019 är utveckling av kliniskt fokuserade egenvårds-IT-baserade användarvänliga applikationer (se mer http://stressmedicin.se/aktuellt/stressmedicin-nysatsar-pa-fou/)

Eftersom mätsystem är ett måste för psykofysiologisk stressmedicin så tillhandahåller vi special designade mätsystem (se http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/ och underflikar)

Företagets värde uppskattas till c 2 MSEK i nuläget.

Mer info kommer här i februari 2018

Bo von Scheele, professor och VD
Stress Medicine AB