Födan och … är det en medicinsk revolution på G?

Här kommer en kort information om att det faktiskt är en medicinsk revolution om födan under utveckling. Födan anses allt mera inom medicinsk forskning numera vara en av flera avgörande områden för en konstruktiv livsstilshälsoutveckling.

Även det är ett extremt komplext område och vad som vi skall äta och inte äta är det mycket många uppfattningar om samtidigt som vi kan utgå ifrån att det föreligger viss individuellt variation! Det betyder att relevant utbildning och dess tillämpning är viktigt för oss alla. Att finna ut en individuell tillämpning fordrar nämligen – som jag ser det – samarbete mellan hälso- och sjukvårdens ödmjuka experter och avnämare för att skräddarsy bästa möjliga individuella modell. I ”patienten som utbildad aktiv rimligen kompetent resurs och medarbetare i sin egen rehab” beskriver jag mera om detta arbetssätt där hela biopsykosociala verktygslådan utgör arbetsmaterialet. Den avser de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem. Viktig här att personer inom hälso- och sjukvården verkligen (a) dels lärt sig substantiellt det kunskapsexplosion som nu sker när läkemedelsindustrin tappat sitt järngrepp om medicinsk kunskapsutveckling och tillämpning och (b) dels inser att inga av oss har tillgång till absolut kunskap och därmed visar ödmjuk ömsesidig respekt i sin arbetssituation och i samverkan med patienter finner ut motiverande vägar till ökad kunskapstillämpningar!

Eftersom det verkar som vi alla anser oss som experter på t.ex. den perfekta hälsodieten – formella eller informella sådana – så har det blivit en osalig informationsröra med olika ”besserwisser kryddningar” som många säker känner sig förvirrade av. Tvärsäkra påstående = ”gör så här .. är det rätta” bör ifrågasättas – men med förnuft eftersom det är vanligt att människor automatiskt gör tvärsäkra uttalanden om det mesta som man inte har en grundläggande kunskap om – och faktiskt inte menar att vara tvärsäkra medan andra inte förstår bättre än att de inte har absolut kunskap!

Nedan kommer jag (ej klart än) försöka att ge förslag som jag anser vara viktiga att beakta avseende vilken föda vi generellt bör äta men också hur ofta och på viket sätt – faktiskt beaktande var och ens grundläggande preferenser – och inte göra som ”man ska”. Vi har många påhittade besserwisserförordningar hur man ”ska” göra som kan likriktat styra oss samtidigt som vi inte själva tänker och frågar oss vad vi själva vill.

Min ambition nedan är att försöka ge min aktuella uppfattning (som forskare/kliniker/privat person som kommer att vidareutvecklas) i termer av prototypiska förslag som sedan kan skräddarsys av var och en. Jag skall försöka att inte låtar som en besserwisser, utan ge konkreta förslag som var och en elaborerar och steg för steg finner sin individuella version.

Mer text kommer …

 

PS om någon har en idé om hur formulera ovan utmaning till informationsspridning så är jag intresserad att ta del av detta – samtidigt under hösten kommer att jobba med detta noggrant! Maila i så fall till info(at)stressmedicin.se märk ärende med ”födorevolution på G”! DS