Stressmedicin för alla – av oss alla; vad betyder det?

Först mycket kort vad biopsykosocial stressmedicin ”står för” i sin kliniska utformning

Utredning/tester:
Psykofysiologisk stressprofilanalys, olika kapacitetsanalyser. Huvudfokus observera och identifiera dynamiska beteenden hos autonoma nervsystemet, kardiovaskulära system och delar av cell metabolismen.

Formulär: Stressmedicins frågeformulär där även bl.a. livsstilsbeteenden redovisas.
Ibland vid behov Nijmegen Hyperventilation (t.ex. om hypocapne behöver även kompletteras med frågeformulär, https://en.wikipedia.org/wiki/Hypocapnia) Symtom Lista (NHSL), m.m.

Vid stressrelaterade besvär bör ofta bland annat (a) respiratorisk sinusarytmi, RSA, och dess mönster analyseras för att undersöka autonoma nervsystemets oscillatoriska funktioner, en gemensam nämnare för stressrelaterade sjukdomar och problem, (b) utandningskoldioxiden,  etCO2, för dynamiska cellmetabola funktioner, (vid behov icke-dynamiskt analys av blodgaser kapillärt), och ev. elektrolyt- och blodstatus förutom traditionella, t.ex. hjärt- lung- och sköldkörtelns funktion

Behandling
Med behandling (aktuellt när väl traditionellt medicinska orsaker rimligen eliminerats) förläggs huvudfokus på “patienten som aktiv, utbildad kompetens resurs i sin egenrehabilitering” (von Scheele, 1997, manuskript under uppdatering, som bygger på von Schéeles avhandling 1986), genom grupputbildning där man lär och praktiserar (skräddarsyr) under (stressmedicinskt utbildad) handledning biopsykosociala verktyg. Ett medicinskt specialområde som ligger till grund för stressmedicin är klinisk psykofysiologi, www.ipbm.se som tyvärr inte finns som formell utbildning i Sverige ännu.

Utvärderingar
Sker företrädesvis med IBED – Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation där klinisk speciellt integrerad klinisk psykofysiologi utgör fundament. Övriga traditionella utvärderingar och normativa studier när ekonomi för detta föreligger.

Litet mera kort men … litet centralt …
(Biopsykosocial) stress påverkar och påverkas i stort sett alltid autonoma nervsystemet (ANS) som fungerar som en ”gemensam nämnare”.

  • Livsstils- och stressrelaterade sjukdomar och mentala problem påverkar och påverkas sannolikt alltid av dynamiska dysfunktionella beteenden i ANS.
  • Med integrerad psykofysiologisk teknologi och metodologi (se http://stressmedicin.se/information/ och underflikar), bl.a. integrerad Biofeedback kan man som patient även själv (via kort utbildning) se dynamiska dysfunktionella beteenden i autonoma nervsystemet, ANS och hur man kan påverka dessa, alltså;
    • SE (och förstå) hur ANS beter sig genom screening och vid behov kan man
    • SE (och förstå) hur man påverkar ANS genom att – lära sig och genom egenträning – använda stressmedicinsk verkslåda samt också
    • SE (och förstå) resultatet av sina egeninsatser
  • Vid Biofeedback använder man bara i början mätinstrument. Sedan använder man kroppsliga (biologiska) reaktioner som ”avläsningsinstrument” – förklaras mer under fliken Biofeedback

Alltså – mycket komprimerat
– Sannolikt all form av stress involverar ANS direkt eller indirekt
– Stressrelaterade sjukdomar och problem påverkas och påverkar alltid ANS
– Med biofeedback kan vi SE ANS (tillfredsställande väl kliniskt) i mätdata (vid screening, vid intervention och utvärdering)
– Integrerad Biofeedback (finns flera olika typer/metoder/modaliteter) knappast ännu känt/använd inom traditionell medicin/klinisk psykologi/psykiatri i Sverige utom av oss som arbetat med det under c 30 år, några ytterst få!

Under fliken http://stressmedicin.se/ beskrivs vår användning av begreppet stress m.m.
Här ovan bara en mycket kort beskrivning av ett av flera (se mer info under andra flikar och också t,ex, www.healthcreators.com och www.mindbiofeedback) viktiga stressmedicinska verktyg för just vad vi själva kan göra – med mycket kort utbildning eller läsa själv så man förstår vilken nytta man själv har av detta. Men om man sedan inte genomför egeninsatserna som utbildningen beskriver så sker ingen förändring – där principen är ”många små steg leder till stora framsteg”.

Vi planerar under 2018 (se också http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2018/)
att för psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor m.fl yrkesgrupper starta internetbaserade grupper (4-8 deltagare) där utbildning 2 + 2 +2 + 2 + 2 timmar sker via Skype där man innan läser in sig på texter som man laddar ner från hemsidan (kod för inloggning krävs). Syfte: Att studera och praktiskt använda biofeedback som komplement i sin ”verktygslåda”.

att för privatpersoner starta internetbaserad grupper (4-8 deltagare) där utbildning 2 + 2 +2 timmar sker via Skype där man innan kursen läser in sig på texter som man laddar ner från hemsidan (kod för inloggning krävs). Syfte: Att öka sin kapacitet att aktivt och efterhand passivt slappna av och hantera biopsykosocial stress med ökad effektivitet.

Intresserad? Maila till info@stressmedicin.se