Om motion

Innehåll

1.       Evolutionen och motion/emotion – grunden för överlevnad

2.       Biologiska processer relaterade till motion

3.       Vikten av att finna ut sin egen individuella modell!

4.       Att integrera motion med andra biopsykosociala verktyg

5.       Sammanfattning

 

Mer text kommer