Stressmedicinsk Informatör och Instruktörsutbildning 2021-2022

Välkommen till information om stressmedicinska utbildningar hälsar Bo von Scheele, professor, www.stressmedicin.se, www.stressmedcenter.com och www.ipbm.se

Under 2021 avser vi att lyfta fram inte bara BeMästra Stress med generell inriktning utan också inriktningar mot 0-tollerans mot olika vanliga livsstils- och stressrelaterade problem som ADHD och högt blodtryck. avsikten är också att möjliggöra snabbutbildning inom stressmedicin och speciellt dess plattformintegrerad psykofysiologisk beteendemedicin – för kliniker, icke kliniker och privatpersoner.  Vidare också förhoppningsvis äntligen få igång www.healthcreators.com som är tänkt som de som vill förstärka sin hälsoframtid – i termer av ”friskare med åren”.

Informationsplanering för kortare och mer omfattande utbildning inom biopsykosocial stressmedicin är numera något modifierad men kommer att fortsätta under 2020! 

Nästa workshops helg, som har planerats om, genomförs i två olika delar;
1. Den 18 januari 2022 erbjuder vi en 4 timmars BeMästra Stress workshop! Workshoppen är till för alla oavsett kunskaps- och erfarenhetsbakgrund. Se också
WS 2022-01-18 BeMästra Stress

2. Den 2021 09-13 planeras en WS med fokus på 0-tollerans för negativ stress med speciell inriktning på ADHD och högt blodtryck för de som önskar satsa! Workshoppen är till för alla oavsett kunskaps- och erfarenhetsbakgrund. Länk till inbjudan kommer här:
WS 2022-01-19 0-tollerans för högt blodtryck mm

Kort information om biofeedback på denna länk! Vad är biofeedback o AT som exempel-2018-09-04 – bildspel

Informationer kommer också på http://stressmedicin.se/projekt/hogt-blodtryck/ och under flikar samt om kommande workshops på http://stressmedcenter.com/projekt/adhd och underflikar!

Workshoppen är till för alla oavsett kunskaps- och erfarenhetsbakgrund – en metod för identifiering av vad som är stressrelaterat i hos de med högintensiva beteenden presenteras liksom hur man med ganska enkla metoder själv kan skräddarsy sina egna verktyg, verktyg som man lär sig vid workshopen. För att lyckas fodras dock dels att men verkligen satsar liksom en idrottare som vill öka sin kapacitet och dels behöver man, också som idrottaren ofta också en coach. Vår avsikt är att i nästa steg erbjuda workshops för special lärare som med en praktiskt inriktad utbildning kan både genomföra stress screening (för att identifiera stressrelaterade skäl) och dels att coacha träning och övriga relaterade aktiviteter! Mer info? Maila info(at)stressmedicin.se

Få kan tyvärr beredas plats vid ovan workshop.

Mer om ADHD
–> Fokus är på ADHD stress, sannolikt det vanligaste förekommande orsaken till vad som vanligen kallas för ADHD – och det är inte en ”neuropsykiatrisk disorder” som vanligen diagnostiskt ej acceptabelt utrett högintensiva beteenden anses vara inom psykiatrin.  

Hur skall man veta vad som är vad? Det är ett av målen med den workshop som nu planeras ske under våren 2022!  

Planerat innehåll: Dels stressmedicinsk informatörsworkshop med ADHD som huvudfokus (4 timmar) som för även för kliniker kan tjäna som en introduktion till området www.ipbm.se).

Litet info som i princip gäller alla workshops framöver;

-> Betala in först när du fått bekräftelse via mail att du fått plats vid workshop! betala då till p.g. Bg. 491-7662, Stress Medicine AB, som innehar F-skattsedel. Företag som betalar avgifter lägger på momsen vid betalningen.

I god tid innan workshop önskar jag att du kort svarar på följande frågor;
1.       Var har du för formell utbildning och vilken informell kompetens har du som har relevans för att du anmäler dig till workshop?
2.      Vad har du för huvudsyfte som föranleder dig att anmäla dig?
3.      Vilka teoretiska och konkreta praktiska ambitioner har du?
4.      Något övrigt du vill tillägga?

Vilka kriterier anser jag vara viktiga för att arbeta som stressmedicin instruktör?
1.       Kunna växa med uppgiften, d.v.s. ”Learning while doing while while seeing (integrerad biofeedback) … alltså läsa/jobba och praktisera med den biopsykosociala verktygslådan – läsa-tänka-testa steg för steg viket i sin tur kräver motivation och energi.
2.      Vara engagerad och intresserad av att hjälpa andra genom att lyssna, informera, coacha och motivera. Att testa själv och ha nytta av kunskaperna och praktiken man själv förmedlar är viktigt samtidigt som man inte försöker få att andra att använda verktygen på det sätt man själv gör – alltså stödja och uppmuntra skräddarsyende av verktygen utifrån individuella möjligheter och behov.
3.      Ta ekonomiskt egenansvar för sitt arbete och följa det etiska och praktiska riktlinjer som jag formulerar där just respekt, ödmjukhet och välvilja utgör hörnstenar men också att inte lova orealistiska resultat och vara ansvarsfull när man analysera, tolkar och rapporterar psykofysiologiska data från olika tester till kunder/patienter.

Ovan är i inte något som jag tror utgör ett problem för er som anmäler er men det bör formuleras. Om någon känner osäkerhet om kraven ovan så maila mig så får vi mer ingående diskutera vad som kan anses problematiskt!

För mig är Hippokrates ed (dock inte bokstavligt men väl andemeningen. Detta rimmar också väl med min kliniska inriktning; Patienten som utbildad, aktiv resurs i sin egen rehabilitering” se http://stressmedicin.se/

Ge gärna synpunkter på ovan – men också förslag på (innehåll, fokus, struktur) olika nivåer, inriktningar och FoU!

Generell diskussion om verksamheten framöver för, och dess vidareutveckling av stressmedicin inklusive tillämpad psykofysiologi och biofeedback

Hur kan stressmedicinsk metod/praktik riktas mot många olika målgrupper; Inte bara kliniska utan också t.ex. Bemästra Stress i skolan, Bemästra Stress på arbetsplatser, … olika prestationsområden (inte bara idrott) men faktiskt också preventiv inom olika livsstilsrelaterade medicinska och psykiatriska områden innan man ”uppnår kliniskt status”.

Hur kan det vara möjligt med så olika fokus?
Skälet är att vår huvudinriktning är, förutom ett biopsykosocialt perspektiv med tillämpad psykofysiologi grund och i kliniska sammanhang integrerad psykofysiologisk beteendemedicin, www.ipbm.se.

Stressmedicin fokuserar i huvudsak på tre delar

1.       Psykofysiologisk stress screening eller mer ingående; psykofysiologiska stressprofiltester (finns i olika varianter där den enklast visar hur/om vi dynamiskt påverkar ”stressgasen” (sympatiska nervsystemet), d.v.s. om vi kan slappna av passivt och/eller aktivt men också om vi kan påverka den över tid – alltså utvärdera vår utveckling (se nedan)!

2.      Utbildning och träning i användande av biopsykosociala verktygslåda inklusive integrerad biofeedback, där vi kan se hur vi kan se on-, eller off-line biologiska effekter och utifrån denna information kan skräddarsy våra strategier för att de skall bli så effektiva som möjligt. Vi rekommenderar utbildning och tillämpning av de stressmedicinska ”verktygen”, vid behov, genom coachning av utbildad Stressmedicinska instruktör.

3.      Psykofysiologiska utvärderingar där vi kan avläsa effekten av egeninsatser tillsamman med subjektiva och andra data.

Upplägget är planerat att använda fristående eller tillsammans med andra, ner traditionella metoder, t.ex. beteendepsykologiska, och de kan alltså även användas i icke-kliniska sammanhang arbetsplatser, skolan, idrott .. där motiverade, personligt lämpliga personer utan någon tidigare utbildning inom området eller i andra kliniskt relevanta områden kan utbilda sig och fylla viktiga funktioner inom skola, organisationer och företag.

Nedan aktuell planering för utbildningsplanen i sammanfattning. Modifieringar kommer att presenteras nedan där påverkan av utvärderingar av workshopsdeltagare utgör en viktig del!

(a) 4 timmar för Stressmedicin Informatörer (ingår också att man praktiskt kan demonstrera olika ”verktyg och instrument”)

(b) 20 timmar för Stressmedicin Instruktörer där man kan leda grupper och handleda icke-kliniskt praktiskt

(c) 60 timmar för klinisk stressmedicinsk tillämpning. Givet manualen ”patienten som utbildad, aktiv resurs i sin egen rehab” följs kan metoderna tillämpas inom de flesta medicinska-, psykologiska- och psykiatriska livsstilsområden.

-> Eftersom klinisk psykofysiologisk stressmedicin är relativt okänt i Sverige och ingen formell utbildning finns så kan det vara svårt att finna information som inte relaterar våra aktiviteter inom området.

-> Litet mera info finns alltså på http://stressmedicin.se/information/stressmedicin-for-alla-av-oss-alla/ liksom litet mer personlig information finns på http://stressmedicin.se/aktuellt/stressmedicin-fyller-30-ar/

Vår avsikt är

§  att sprida information om området – såväl kliniskt och icke-kliniskt som vetenskapligt!

§  att uppmuntra alla seriösa aktiviteter inom området väl medveten om att de som kommer i kontakt med oss är intresserade men har inte tid eller energi att utbilda sig samtidigt som man arbetar full tid. Detta gäller såväl kliniker som övriga. Jobbar på en lösning för detta där ovan är ett första steg – sedan kan man påbörja en ”riktig” klinisk utbildning!

§  att uppmuntra till vidareutveckling av området på olika nivåer, t.ex. X-jobb eller avhandlingsarbeten.

För feedback maila info@stressmedicin.se