Planering-En folkhälsoparadox med katastrofala följder

2019-06-01

Att kolla och ge synpunkter på:

En folkhälsoparadox med katastrofala följder -> I princip kan vi sammanfatta att människors livsstilsrelaterade sjukdomar (de flesta i dag) är en konsekvens av …. hur man lever i ett fritt demokratiskt samhälle men där profitmanipulationer också flödar fritt. Samtidigt som hälso- och sjukvårdens tillkortakommande på i stort sett alla områden inklusive ledarskap och planeringar … så fortsätter människor att manipuleras till att leva (äta, göra, bete … ) sig destruktivt – i frivillighetens namn – inte inskränka människor frihet att ”ta kol på sig själva” inklusive extremt belasta samhällskostnader – liksom sina egna ofta!

Alltså en inre miljöförstöring även den med sann0lika katastrofala följder över tid – vad nu yttre miljöförstöringen möjliggör. Litet pest eller kolera. Samtidigt så kan inte många med mig skönja några politiska eller liknande kraftsamlingar! Kanske kan sociala media utgöra en möjlig ljusning?

Hälso- och sjukvårder skulle kunna bota inte bara Olle i grinden genom att prioritera innovationsutveckling av en pedagogik som går rak in i de flesta människors (resten kanske följer John) medvetande och får rationella konsekvenser? Om människor i gemen skulle avsevärt öka egenansvaret för egna hälsa (som man har ofta utan att (vilja?) fatta det!) skulle de ske en kostnadseffektivitetsrevolution!

Så – kanske det mest angelägna – alla kategorier – vore att revolutionera hälso- och sjukvården till att
1. Utveckla kunskapstillämpningar som t.ex. MBiL (min avhandling 1986) som högmotiverar människor att se sig som prioriterade medarbetare i sin egen hälsoutveckling! http://stressmedicin.se/information/patienten-som-utbildad-aktiv-resurs/ – alltså både prevention och intervention!

  1. Ovan skulle frigöra enorma resurser för mer klinikervårdande insatser …
  2. MEN ledarskapet kan även sabotera detta – så organisationers struktur, innehåll och väldefinierade nödvändiga kompetenser måst i grunden revolutioneras – också!

 

Ovan skulle vi kunna göra i from av ett APP-baserat niopsykosocialt medicinskt system!