Patienten som utbildad, aktiv resurs och ….

Eftersom vårt kliniska psykofysiologiska stressmedicinska arbetssätt inte är vanligt så beskriver jag mycket kort ett par av ”ovanligheterna”!

  1. Patienten som utbildad (av oss) aktiv, (rimligen utifrån förutsättningarna) kompetent resurs i sin egen rehab har varit en av våra grundbultar i vår kliniska verksamhet. Utbildningsmaterialet utgår från min doktorsavhandling 1986 – vars manual visas på länken  http://stressmedicin.se/om-oss/vad-argor-stressmedicin/ – vidareutvecklas  Skälet till vi utvecklat denna metod är
    (a) dels George Kelly banbrytande arbete i USA under 1930-50 talet där bl.a. ”man as a scientist” modellen utgör ett avgörande paradigm (se t.ex. http://stressmedcenter.com/vetenskap/about-geroge-kellys-personal-construct-theory) men också
    (b) min egen bakgrund (se t.ex. längst ner på länken http://stressmedcenter.com/om-oss) med komplex PTSD från första månaderna i livet liksom påföljande HIP (High Intensive Person, kallas också läkemedelsstyrt felaktigt, se www.adhdfonden.se för ADHD) men också
    (c)  min egen bakgrund som folkhögskollärare och folkbildare där min avhandling utgjorde studiecirkels utbildning, coachad egen träning/aktiviteter enligt manualen nedan.
  2. Biopsykosocialt system integrerat paradigm (se t.ex. www.biopsychosocialmedicine.com) där integrerad psykofysiologisk beteendemedicin (se t.ex. www.ipbm.se) utgör basen!

Dessa två fokus skapar enligt våra erfarenheter ökad motivation baserad på förvärvad egenkunskap att genomföra alla de omfattande egenvårdsaktiviteter som vi anser avgörande för rehabilitering av alla stressrelaterade sjukdomar och mentala problem!

Eftersom ingen formell utbildning existerar (som vi känner till!) så erbjuder vi workshops – sehttp://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/

2018-05-11 – BvS