Aktuellt

För information om vad som nu (2018-07-09) planeras se http://stressmedicin.se/aktuellt/pa-g-hosten-2018-och-varen-2019/

Något äldre information nedan som förklarar varför stressmedicinska aktiviteterna varit lagda på is några månader!
2018-06-03: Som prostatacancer diagnostiserad 3 maj 2018 behöver jag lägga mera tid åt detta, dels för egen del men dels också som mångårigt arbetande kliniker, med att förstå och behandlingskatalysera mycket komplexa biopsykosociala patientrelaterade problem, specifik men även utifrån ett generellt patientrelaterat fokus. Flikar finns om detta och om biopsykosociala placeboverktygslådan (som skall publiceras om c 1 år – arbetat med den i flera år, dock inte med tanke på att jag skulle bli ett ”case”).
Om du är intresserade av vad jag skriver om ovan på olika hemsidor, se t.ex. http://stressmedcenter.com/aktuellt/viktiga-nya-kliniska-upptakter-att-overvaga-vid-prostata-cancer-behandling men också flikar på www.stressmedcenter.com men också http://biopsychosocialmedicine.com/projects/rd-international-projects-2/placebo-rd/ (om behov av lösen = maila till info(at)stressmedicin.se).

Äldre texter: Aktuellt (som bör uppdateras) om ADHD – se www.adhdfonden.se

Aktuell workshop:

1. Workshop – Vi kommer att bjuda in till WS i Söderhamn under våren 2019 med fokus på inlärning och egenvård för olika patientpopulationer.

2.  EEG Workshop med fokus på ADHD planeras i Söderhamn med Antonio Martins-Mourao, Clin. Psych., PhD, FHEA The Open University QEEG & Brain Research Lab Department of Life, Health and Chemical Sciences. Antonio är en av de ledande inom bl.a. ADHD. Datum ej klart än.

3.  Under 2019 planerar vi att starta upp ett AAPB “chapter” i Sverige. Bo von Scheele har under flera perioder varit ordförande i internationella sektionen inom www.aapb.org. Se också http://ipbm.se/bcia-se/hrv-biofeedback-education-certification/

4. Vi startar under hösten 2018 ”www.Healthcreators.com” med informations seminarium ”DU KAN SJÄLV” där vi bjuder in patienter vars problem relaterar till livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem

Mera .. exempel på vad som skett;
Vi har genomfört 2-3 juni 2015 workshop med Professor Paul Lehrer, ledande inom HRV-biofeedback, se Workshop with Paul Lehrer June 2-3 – Söderhamn, Sweden
Avsikten är att genomföra amerikansk HRV-certifierad utbildning i Sverige – se mer på hemsidan http://ipbm.se/bcia-se/ och under flikar, speciellt om HRV (hjärtfrekevensvariabilitet) som nu blivit ett het område inom medicinen. Mer info under hösten här. RSA är den del av HRV som vi har längst och mest ingående kunskap om.

Dessut0m:
(a) Produkter och tjänster i form av olika support på olika områden medan
(b) Svenskt Centrum för Stressmedicin, www.stressmedcenter.com och Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin, www.ipbm.se svarar för en del utbildningar och utgör intresseorganisation liksom koordinator-samordnare av våra och andras aktiviteter inom området i termer av kunskapsutveckling och praktiska applikationer vid en testbädd vars fysiska placering inte ännu är klar

– Stress Medicine AB är även numera ej återförsäljare av MindMedias produkter (www.mindmedia.nl) men väl partner till dem och vi tillsammans satsar på en sundare ADHD utveckling med bättre diagnoser och icke-läkemedels åtgärder! Se också http://www.youtube.com/watch?v=vK31_B59fpI

Vi planerar att påbörja utveckling också en ny typ av psykofysiologiska mätsystem med inriktning mot

  1. Olika protokoll för att analysera t.ex. vad som relaterar till stressfysiologiska orsaker när en person ”har” högt blodtryck
  2. Artificiell intelligens program vid informationsbehandling där också interaktiv rådgivning sker
  3. Inbyggd validering – IBED, Individuell Biologiska Evidensbaserad Dokumentation

Mer info? Maila info@stressmedicin.se