Patienten som utbildad, aktiv resurs och ….

Eftersom vårt kliniska psykofysiologiska stressmedicinska arbetssätt inte är vanligt och allmänt känt i Sverige så beskriver jag mycket kort ett par av ”ovanligheterna”!

  1. Patienten som utbildad (av kompetenta inom vårt område) aktiv, (rimligen utifrån förutsättningarna) kompetent resurs i sin egen rehab har varit en av våra grundbultar i vår kliniska verksamhet. Utbildningsmaterialet utgår ifrån, och är sedan en vidareutveckling av min doktorsavhandling 1986 – vars manual visas på länken http://stressmedicin.se/om-oss/vad-argor-stressmedicin/

 

Den bygger på, (a) dels George Kelly banbrytande arbete i USA under 1930-50 talet där bl.a. ”man as a scientist” modellen utgör ett avgörande paradigm (se t.ex. http://stressmedcenter.com/vetenskap/about-geroge-kellys-personal-construct-theory) men också
(b) min egen personliga bakgrund (se t.ex. längst ner på länken http://stressmedcenter.com/om-oss) men också (c)  min egen bakgrund som folkhögskollärare och folkbildare där min avhandlings manual byggde på studiecirkels utbildningsmetod, coachad egen träning/aktiviteter enligt manualen – se http://stressmedicin.se/om-oss/vad-argor-stressmedicin/

  1. Biopsykosocialt system integrerat paradigm (se t.ex. www.biopsychosocialmedicine.com) där integrerad psykofysiologisk beteendemedicin (se t.ex. www.ipbm.se) utgör plattform!

Dessa två fokus skapar enligt våra erfarenheter ökad tillit/förtroende och motivation baserad på förvärvad egenkunskap att verkligen genomföra alla de omfattande egenvårdsaktiviteter som vi anser avgörande för rehabilitering av de flesta, om ej alla, stressrelaterade sjukdomar och mentala problem!

Eftersom ingen formell utbildning existerar (som vi känner till!) så erbjuder vi workshops – se bl.a. http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/ men även underflikar nedan

Uppdaterad 2019-09-24 – BvS