Stressmedicin – AI-mobil version – ung kvinna svimmade 2004 på tunnelbanan

Ung kvinna svimmar … https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klara – SVT i dag!

Nedan är en film gjord 2004 – ung kvinna som svimmar på tunnelbanan i Stockholm
Den gjordes för att vi skulle få FoU anslag för att utveckla AI-baserat mobil biofeedback behandlingsystem! Tyvärr fick vi aldrig medel från KK-stiftelsen (bara pengar till denna film) och vi kunde inte genomföra det vi planerat- istället så spreds våra idéer! Varför vi inte fick pengar. Peter Funk säger i filmen att vi fick medel – han uppfattade att vi var lovade medel – men det blev inte så. Varför? Blev aldrig klarlagt vad jag känner till!

Samtidigt – 2004 hade vi inom stressmedicin AB arbetat med de metoder som mycket kort beskrivs i filmen sedan 1992 – och gör det fortfarande 25 år senare – något vidareutvecklade – se andra flikar på denna hemsida!

Filmen (c 7 minter) nedan talar för sig själv!

A I – Ny medicin mot stress

(Tyvärr; Institutet för stressmedicin (som medverkar i SVT inlägget ovan) har olagligt tagit vår namn Stressmedicin som vi säkrades 1991! Ungefär 2001 presenterade jag för Peter Währborg, läkare från Göteborg, verksamhet och mycket snart efter så dock namnet upp i västra regionen men honom som chef! Dock, förstod man uppenbarligen inte själva det psykofysiologiska stressmedicinska konceptet men alltså tagit namnet olagligt eftersom vi har det väl skyddat). 

Bo von Scheele, numera professor, har inte gett upp!