Stressmedicin mottagning återupptagen

Även om vårt huvudfokus är på FoU av psykofysiologisk stressmedicin så kommer inte sällan angelägna ”patientanrop” via internet om support. Detta motiverar ansatser som beskrivs nedan.

Dessa anrop sker alltid eftersom man inte lyckats få någon, som man anser, vettig hjälp inom hälso- och sjukvårdssystemen. Tyvärr är det ganska naturligt eftersom tillgängliga medicinen/psykologi/psykiatrin inte har kapaciteten att hantera verklighetens komplexitet (av reduktionstiska paradigmatiska skäl) som dessutom varierar mellan och inom individer över tid*.

De insatser som kommer att erbjudas är

  1. Individuell och/eller grupp utbildningar och fokuserad rådgivning via internet
  2. Undantagsvis fysiska mottagning i Bergvik, Söderhamn i första hand lördag f.m. men efter överenskommelser via mail.
  3. Självbetjäning via http://stressmedicin.se/tjanster/klinisk-support-for-behoriga/ – som är under uppbyggnad.
  4. En ny idé kommer vi under vintern 2021 att testa = ”Hjälp till självhjälp” i grupper där utbildade stressmedicin instruktörer via studiecirklar och praktiskt utbildade utifrån en uppdaterad version av tidigare planerad (men måste ställas in pga sjukdom) http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2017/ kommer att startas upp som pilotprojekt utvärderade med IBED – Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation – metoden.

Eftersom allt ovan sker utan någon finansiering så tar det tid att bygga upp. De som vill underlätta kan stödja processen genom att göra en investering via http://stressmedcenter.com/adhd-fonden – som jag avser att utvidga till att gälla generellt livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem!

Mer info om punkt 1 och 2 kommer snarast. Om någon har en akut fråga/synpunkt/support idé så maila info@stressmedicin.se rubricera ”stressmedicin mottagningen”.

* Detta gäller såväl förebyggande som åtgärdande insatser men faktiskt också frånvaro av mångfacetterad individbaserade utredningar – vilket är avgörande för att åtgärder skall sättas in. Skälet till detta gigantiska problem är bristfällig relevant forskning liksom frånvaro av adekvat utbildning. När du, när läkemedelsdominansen inom medicinska områden tappar greppet så uppstår självklart en förvirring på alla håll, givet man inser behovet av livstilsmedicinska (systemintegrerade biopsykosociala medicinska) kunskaper, metoder och kliniska kompetenser som kan hantera problematiken! Jag avser då livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem, vilket utgör merparten av ohälso-sjukdoms problematiken.

Bo von Schéele 2022-01-01